DENARNI PREJEMKI PO VOJNI ZAKONODAJI

Za informacijo o usklajevanju denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2021 in uskladitvi dodatka za pomoč in postrežbo po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2021 kliknite tukaj 

Za informacijo o višini denarnih prejemkov upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih in po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja od 1.1.2021 kliknite tukaj