Majniška deklaracija 1989

Majniska 1989 - dokument 18. maj 2020 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Pred enaintridesetimi leti, na dan 8. maja 1989, pol leta pred padcem Berlinskega zidu, je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekalo protestno zborovanje v podporo JBTZ, odprta seja ZSMS, na kateri je bila prebrana Majniška deklaracija. Majniška deklaracija je bila politična izjava, ki so jo oblikovale prve slovenske opozicijske politične stranke leta 1989 in z njo prvič odločno zahtevale suvereno in demokratično državo slovenskega naroda, v kateri bi samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.

Povod za množično protestno zborovanje je bila aretacija Janeza Janše, Davida Tasiča, Francija Zavrla in Ivana Borštnerja oz. proces proti četverici JBTZ, ki jih je 31. maja 1988 aretirala Služba državne varnosti zaradi domnevne izdaje vojaške skrivnosti. Ključni zahtevi zborovanja sta bili obnova procesa proti četverici in sprememba jugoslovanske ustave. Majniško deklaracijo je 8. maja 1989 prebral pesnik Tone Pavček, v časopisu Delo pa je bila objavljena 10. maja 1989.

Politični dokument je nastal v pisarni dr. Dimitrija Rupla aprila 1989 na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FDV), podpisniki pa so bili Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna konferenca ZSMS in Društvo slovenskih skladateljev. Naslov deklaracije je povzet po znameniti (Majniški) deklaraciji iz leta 1917, ki jo je v dunajskem parlamentu prebral dr. Anton Korošec.

Prva Majniška deklaracija (1917) je napovedala konec Avstro-Ogrske monarhije in začetek Kraljevine Jugoslavije, druga Majniška deklaracija (1989, napisana 72 let pozneje) pa je napovedala konec socialistične Jugoslavije in začetek samostojne slovenske države. Dogodki leta 1989 so privedli do prvih demokratičnih volitev, do plebiscita, do odločitve o osamosvojitvi Slovenije ter mednarodnega priznanja Slovenije.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve