''brezobraznost'' ZVVS in ZS ob letošnji proslavi Dnevu veteranov

Sever ZVVS - logo18. maj 2020 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Letošnjo proslavo ob Dnevu veteranov sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Zveza policijskih veteranskih društev Sever (ZS) organizirala pod motom "Narod brez zgodovine je kot človek brez obraza!". Ko poslušamo govora obeh predsednikov veteranskih organizacij, da je ta dan izbran zato, ker je ta dan TO zavrnila ukaz o svoji razorožitvi in premestitvi njenega orožja v skladišča JLA, lahko le pritrdimo izbranemu motu. Trditev, da se je Teritorialna obramba 17. maja 1990 uprla razorožitvi ni samo nezgodovinska, je tudi brez obrazna. Občinski in pokrajinski štabi TO so ukaz Republiškega štaba TO RS sprejeli večinoma 15. in 16. maja. V večini slovenskih občin (samo 16 od 64 jih je ukaz zavrnilo), so orožje oddali 18. maja. Tudi tam, kjer so zavrnili ukaz o oddaji orožja, te zavrnitve ni ukazala TO, pač pa so se ljudje uprli sami, bodisi v občinah, bodisi pripadniki TO. Šele 18. maja, ob 17. uri, ko je bilo praktično že vsega konec, je ukaz o prepovedi premeščanja orožja v skladišča JLA, izdalo Predsedstvo RS. 

Kar se je 17. maja 1990 res zgodilo je, da so se sešli Janez Janša, Igor Bavčar, Tone Krkovič in Vinko Beznik in se dogovorili o ukrepih s katerimi so želeli zavarovati slovensko demokratično ureditev, ki ji je z razorožitvijo TO jugoslovanska federalna oblast napovedala vojno. Ta dan se je rodila ideja o Manevrski strukturi narodne zaščite, ki je potem res uspela organizirati in oborožiti tisoče pripadnikov nove slovenske oborožene strukture, ki je združevala vojaško in policijsko komponento. Ta je potem zmagala v osamosvojitveni vojni leta 1991, vojni, ki jo je razorožitev TO pravzaprav jasno napovedala. Če bi se TO dejansko uprla razorožitvi, kar "proslavljata" ZVVS in ZS, potrebe po taki organiziranosti nikakor ne bi bilo. Pa se ni.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve