OBELEŽITEV MOBILIZACIJSKO TAKTIČNE VAJE ''PREMIK 91''

vso.si 2020 06 12 obelezitev vaje Premik 91 vogrsko 0113. junij 2020 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Mobilizacijsko taktična vojaška vaja »Premik 91« je eno temeljnih dejanj v okviru priprav na slovensko osamosvojitev, ki je dala jasen signal, da ima Slovenija svojo vojsko, ki je pripravljena braniti svojo domovino. Premik bataljona s Severne Primorske na Dolenjsko so izvedli 23. in 24. marca 1991. Izvedena je bila mobilizacija, preverili so taktično delovanje TO ob napadih med premikom in se pripravili na protidiverzantski boj. Sodelovale so enote 6. in 2. pokrajinskega štaba TO ter Specialna brigada MORiS. To je bila prva vaja, v kateri so sodelovali pripadniki dveh pokrajinskih štabov TO in prva, ki je potekala na večjih razdaljah, od severne Primorske, do Dolenjske. 

V spomin na vajo Premik 91 sta v petek, 12. junija, predsednik Območnega odbora VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica Marko Švara in predsednik Pokrajine VSO Severna Primorska Oton Filipič na Vogrskem položila venec slave. Zbrane sta pozdravila in nagovorila. Sledil je nagovor generalne sekretarke Združenja VSO Simone Pavlič, ki je spomnila na znamenite besede člana predsedstva RS Ivana Omana, ki jih je namenil takratnim udeležencem vaje Premik 91: “Pozdravljeni, vojaki slovenske vojske! Slovenski vojak je vojak svobode in miru. To sta dve največji vrednoti, tesno povezani med sabo. Ni naloga slovenskega vojaka, da izvaja nasilje, pač pa to, da se zoperstavi nasilju, da varuje svobodo, demokracijo in suverenost svoje slovenske države.” Spominu na Premik 91 so se poklonili tudi praporščaki Združenja VSO.

Območni odbor Združenja VSO Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba