OBELEŽITEV 30. OBLETNICE SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENIJI

vso.si 2020 09 16 obletnica sluzenja vojaskega roka celje 0118. september 2020 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 16. septembra, je v Celju potekala obeležitev 30. obletnice sprejema sklepa Skupščine SRS naj slovenski državljani vojaški rok služijo v Sloveniji. Zaradi razmer v povezavi s COVID-19 je bila obeležitev najprej prestavljena iz spomladanskega časa na jesen, žal pa je tudi sedaj potekala v okrnjeni zasedbi in ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Celje Vančo Tegov, ki je poudaril pomen obeleževanja dogodkov iz časa osamosvojitve tudi v zdajšnjih kriznih razmerah. Kot smo bili Slovenci vedno iznajdljivi, moramo tudi tokrat poiskati način, kako z obeležitvami nadaljevati, vendar v skladu s priporočili Vlade RS in NIJZ.

Slavnostni nagovor je imel predsednik VSO Zahodna Štajerska in član predsedstva Združenja VSO Stane Zorko, ki se je najprej zahvalil Občinskemu odboru Združenja VSO Celje za vso delo, ki ga opravljajo. Tudi Zorko je poudaril, da se kleni slovenski človek ne vda kar tako, nikoli v zgodovini se nismo in če nas 1991 leta ni uničila JLA, nas tudi COVID-19 ne sme prestrašiti. Leta 1991 smo imeli srečo, da smo iz relativno kratke vojne odšli s tako malo žrtvami, medtem ko so samo nekaj sto kilometrov stran (Vukovar, Srebrenica, ipd.) padale nedolžne žrtve jugoslovanskega totalitarizma. Zorko je tudi spomnil, da smo že vstopili v leto slovesnih praznovanj 30-tih obletnic osamosvojitve Republike Slovenije, zato je prav, da odbori delajo kolikor lahko v danih razmerah zmorejo. Nagovoru je sledila slavnostna seja Občinskega odbora Združenja VSO Celje.

Občinski odbor Združenja VSO Celje