OBELEŽITEV 30. OBLETNICE IZVEDBE PLEBISCITA O SAMOSTOJNOSTI IN NEODVISNOSTI RS

vso.si 2020 12 10 zbornik demos na domzalskem 0110. december 2020 - SPOROČILO ZA JAVNOST 

Član prvega sklica Skupščine 1990-1991 in član Glavnega odbora Združenja VSO Anton Tomažič je v sodelovanju z Društvom DEMOS na Kamniškem in Združenjem VSO v počastitev 30. obletnice plebiscita poskrbel za izdajo Zbornika Demos na Domžalskem, »ki je posvečen vsem, ki so prispevali svoje znanje in moči na oltar samostojne Slovenije, in vsem, ki so pred tridesetimi leti na plebiscitu dali svoj glas za samostojno državo in s tem pooblastili koalicijo Demos, da je plebiscitarno voljo udejanila.« Več o knjigi lahko preberete in jo naročite na tej povezavi: http://www.demos.nakamniskem.si/

Poslanstvo Združenja VSO je tudi – Da se ne pozabi! V zgodovini slovenskega naroda je osamosvojitev, utemeljitev in nastanek lastne državnosti enkratno, epohalno in neponovljivo dejanje. Kljub temu, da so mu botrovale mnoge zgodovinske okoliščine in prizadevanja vrste ljudi v nekaj stoletni zgodovini slovenskega naroda, se je njegova praktična izpeljava zgodila v prelomnih časih evropske pomladi narodov konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Bila je rezultat povsem neposrednih in jasno artikuliranih naporov in prizadevanj mnogih ljudi. Angažma teh ljudi je bil odločilen, pa naj je bil kulturni, politični, varnostni, vojaški, diplomatski, gospodarski ali kakršenkoli že, brez njihovega dela, zavzemanja, izpostavljanja, tveganj in prizadevanj Slovenija danes ne bi bila samostojna in mednarodno priznana država.

V odločilnem času slovenske pomladi je bilo glavno vodilo za demokratizacijo in osamosvojitev - gibanje Demos. Bistveno za uspeh je bilo dejstvo, da pri tem ni šlo le za politično vodstvo zbrano v Ljubljani, temveč za široko ljudsko gibanje, enakomerno porazdeljeno po vseh tedanjih 60-tih občinah. Toliko bi lahko bilo tudi zgodovinskih knjig o tedanjih dogodkih in osebah, vendar žal temu ni tako. Še najbolje se je na tem področju izkazalo društvo Demos na Kamniškem, ki je leta 2010 izdalo izvrstno istoimensko knjigo.

Naj bo pričujoča knjiga ''Demos na Domžalskem'' vzor, da bi bilo postopoma na enak način pokritih še ostalih 58 občin! Ponosni smo, da je knjiga nastala predvsem z aktivnostjo naših članov, na čelu z g. Antonom Tomažičem, ki je tudi ponosni član Glavnega odbora VSO.

Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO

Tako kot je knjiga DEMOS NA KAMNIŠKEM imela velik pozitiven odmev v celotnem slovenskem prostoru, pričakujemo, da bo tudi knjiga DEMOS NA DOMŽALSKEM veliko prispevala k novejši zgodovini vseh petih občin, ki so v času slovenske pomladi tvorile občino Domžale – tudi Moravče, Trzin, Lukovica in Moravče.

Šlo je za zgodovinsko obdobje ustvarjanja demokracije in nove slovenske države, pri čemer so imeli predvsem tudi lokalni odbori Demosovih strank zelo pomembno vlogo.

Ko so bile ustanovljene prve stranke, smo se posamezniki z velikim veseljem včlanjevali, saj smo želeli podpreti demokratične spremembe v Sloveniji. Teža preteklih let, zadrževanje občutkov ob doživljanju drugorazrednosti in strah pred oblastjo, so v ljudeh pustili posledice, hkrati pa prebudili silno željo po spremembah. Začutili smo odgovornost, da pri tem v čim večji meri sodelujemo in podpremo naše oziroma tiste, ki so v teh prevratniških časih nosili največjo odgovornost in so se tudi najbolj izpostavili. Čas je bil še vendarle precej negotov, posledice in rezultati še zelo nejasni. Posamezniki pa so že začeli zbirati okrog sebe ljudi, ki so se aktivno vključili v politiko.

Demos je odigral izredno pomembno vlogo pri demokratizaciji Slovenije. Prva slovenska vlada je pod okriljem Demosa naredila državo, največ, kar si lahko zamislimo v naši zgodovini. To bo vedno zapisano zlatimi črkami v slovensko zgodovino. In tega ji ne more nihče odvzeti. Seveda, ob podpori ljudstva, ki je na plebiscitu decembra 1990 močno podprlo samostojnost Slovenije. Ne glede na posledice in ker smo verjeli, da je prišel trenutek, ko se naše sanje lahko uresničijo.

Od pomembnih dogodkov, ki so se v tem obdobju vršili na območju tedanje Občine Domžale, sta v knjigi podrobno obdelana tudi prvi in edini Demosov predvolilni tabor na Količevem in podroben opis bitke v Trzinu izpod peresa publicista Matjaža Brojana.

Anton Tomažič, član Glavnega odbora Združenja VSO