SLAVNOSTNA SEJA VSO LAŠKO IN IZJAVA ZA JAVNOST

 

V torek, 30. novembra 2021 je predsedstvo VSO Laško preko ZOOOM sistema izpeljalo slavnostno sejo v počastitev sestanka v Poljčah, na katerem je bila sprejeta odločitev za izvedbo plebiscita. Slavnostna govornica je bila generalna sekretarka VSO Simona Pavlič, ki je poudarila pomen demokratičnih premikov, ki so bili predpogoj in ključni del osamosvojitvenega procesa. Združenje VSO je edino veteransko in domoljubno društvo, ki obeležuje tudi dogodke vezane na demokratizacijo Slovenije, od prispevka intelektualcev o slovenski stvarnosti v 57. številki Nove revije, do procesa proti četverici JBTZ, ki je pomenil rojstvo slovenske pomladi, Majniške deklaracije 1989, do stavke delavcev v Litostroju in nastanka prvih opozicijskih strank ter stavke strojevodij in ustanovitev prvih od režima neodvisnih sindikatov, ter vse, kar je pripeljalo do prvih večstrankarskih volitev po II. svetovni vojni, zmage Demosa s programom samostojna Slovenija. Pavličeva je izrazila hvaležnost odboru za vse, kar delajo, da se vrednote slovenske osamosvojitve širijo. Zbrane je nagovoril tudi član predsedstva VSO, nekdanji predsednik VSO ter akter osamosvojitvenega dogajanja Slavko Kmetič, ki je orisal aktualne razmere ter izrazil obžalovanje, da je predsednik RS Borut Pahor na predvečer obletnice mitinga resnice, ki ga ni bilo, na sprejem povabil le predstavnike veteranskega društva Sever, ne pa tudi strojevodij, ki so že šest dni pred 1.12.1989 napovedali, da bodo zaustavili vse vlake mitingašev. T.i. mitinga na koncu sploh ni bilo.

V nadaljevanju redne seje se je predsedstvo občinskega odbora VSO Laško odločilo, da poda javno izjavo vsled dogodkom v predsedniški palači. Obravnavali so tudi plan dela v prihajajočem letu, izrazili zadovoljstvo nad izidom knjige Simon in popotovanje v svet državnih simbolov ter povedali, da je knjiga med šolami in vrtci v občini Laško odlično sprejeta. Za tehnično izvedbo slavnostne in redne seje se zahvaljujemo Boži Herek in TV Krpan. 

V nadaljevanju objavljamo javno izjavo odbora Laško.

VSO Laško

IZJAVA
"Pred več kot tremi desetletji, leta 1989, so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije," je del zapisa na spletni strani predsednika države, g. Boruta Pahorja ob tem, ko je včeraj priredil slovesnost v počastitev akcije Sever, ki naj bi preprečila miting resnice 1. decembra 1989 v Ljubljani. Zapis je precej ohlapen, dogodek pa je temeljil na neresničnem, enostranskem podajanju dejstev.
Člani predsedstva občinskega odbora VSO Laško, ki smo se tudi ravno včeraj sešli na svoji redni in slavnostni seji smo začudeni, da je predsednik Republike Slovenije g. Pahor, katerega delo sicer cenimo in spoštujemo, v svojo predsedniško palačo povabil zgolj najvišje predstavnike Združenja Sever, Zveze policijskih in veteranskih društev, ne pa tudi predstavnikov takratnega vodstva Sindikata strojevodij Slovenije in Istre, s Slavkom Kmetičem na čelu.
Spomniti velja, da je prav ta sindikat vsej takratni jugoslovanski javnosti že 24. novembra leta 1989 odločno povedal, da ne bodo vozili vlakov z udeleženci napovedanega mitinga resnice v Ljubjani, niti v kakem drugem slovenskem kraju. Najavljenih je bilo namreč 12 posebnih vlakov s 25.000 udeleženci mitinga resnice, ki naj bi bil 1. decembra 1989 v Ljubljani. Prav zaradi tega pogumnega dejanja vodstva in članov Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre so organizatorji ta miting odpovedali.
Tako so v predsedniški palači včeraj slavili dogodek, ki se ni zgodil.
Občinski odbor VSO Laško meni, da so takšna dejanja neprimerna, saj je takšno prikrajanje zgodovine škodljivo in ne koristi nikomur. Ne državljanom, še manj pa osebi in institutu predsednika države.
S spoštovanjem,
Srečko Javornik
predsednik OO VSO Laško
poslano:
- uradu predsednika RS
- medijem
- v spis
259844203 857696058248555 2275573120363957508 n