V Združenju VSO presenečeni nad sodbo v zadevi Patria

5. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, podobno kot vsa slovenska demokratična javnost in veliko število pravnih strokovnjakov, zgroženo ugotavlja, da se ob 25. obletnici procesa proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, dogaja nekakšna repriza politično motiviranih procesov in obsodb, ki temeljijo zgolj na katastrofalno slabo skonstruiranih indicih, o kakršnihkoli dokazih pa niti sledu. Vrsta skrajno nenavadnih okoliščin, od medijsko napovedanega procesa pred petimi leti, popolnih netočnosti v obsodilni sodbi, do bizarnih obtožb o neugotovljenih dneh, neznanih in neidentificiranih načinih komunikacije, upravičeno poglablja sum v to, da proces ni sledil pravosodnim, temveč političnim ciljem.

Očitno vnaprej napisana obsodba zato ne sme in ne more zdržati, če želimo doseči ideale pravne in demokratične države, kot najvišje postavljenih ciljev osamosvojitvenih vrednot, katere dosledno varuje tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)