Združenje VSO presenečeno nad odločitvijo ministra Jakiča

jakic 21 03 13 128. november 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je že 5. 11. 2013 zaprosilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za pomoč pri opremljanju dela članov z veteranskimi uniformami, ki bi bile identične uniformam, ki so jih v obdobju osamosvajanja nosili slovenski vojaki. Vse do danes s strani ministrstva nismo prejeli uradnega odgovora na našo prošnjo. Včeraj pa smo bili preko medijev seznanjeni s tem, da je obrambni minister Republike Slovenije Roman Jakič našo prošnjo zavrnil. Takšno ravnanje ministra nas preseneča, kajti združenje, ki ima status društva v javnem interesu, ima s slovensko vojsko podpisan sporazum o sodelovanju v katerem je med drugim predvidena tudi pomoč SV pri nabavi veteranskih uniform za člane združenja.

Posebej presenečeni pa smo bili nad ministrovo argumentacijo. V enem od medijev so ga namreč navedli: »Obrambni minister pravi, da združenje kot svoje osnovno poslanstvo poudarja predvsem ohranjanje pristnega zgodovinskega spomina na dogodke iz slovenskega osamosvajanja, krepitev domoljubja in narodne zavesti: »In v tem kontekstu se mi zdi, da bi bilo omenjeno opremo problematično donirati.«

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je za uniforme zaprosilo zato, ker želimo 17. 12. na spominski slovesnosti ponazoriti postroj 1. specialne brigade iz leta 1990, kasneje pa tudi druge podobne dogodke, ki predstavljajo pomembne mejnike v procesu osamosvajanja Republike Slovenije. Tudi člani drugih veteranskih ali podobnih združenj ob obeležitvah dogodkov, ki se jim zdijo pomembni, ponazorijo duh tistega časa z nošenjem uniform. Tako npr. lahko na vsaki proslavi, ki jo prireja Združenje za vrednote NOB vidite njihove člane ali pripadnike v uniformah. Nekateri od njih pa nosijo celo trofejno orožje.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)