Združenje VSO nadaljuje s predstavitvijo zbornika dokumentov

vso.si 2014 01 31 bela knjiga radovljica 1531. januar 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve nadaljuje s predstavitvami zbornika ''BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE'' in ustanavljanjem območnih in občinskih odbor.

Včeraj so tako v Radovljici ustanovili območni odbor Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj ter občinska odbora v Tržiču in Naklem. V baročni dvorani Radoveljske graščine je ob tem potekala še predstavitev zbornika ''BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE''. Zbornik so, v pogovoru z moderatorko Simono Pavlič predstavili trije akterji slovenske osamosvojitve: predsednik takratne vlade Lojze Peterle, brigadir Tone Krkovič in Janez Janša, ki so z odgovori in spomini na prelomno obdobje Slovenske zgodovine, nabito polno dvorano večkrat pripravil do ploskanja. Akterji so poleg spominov na takratni čas, spregovorili tudi o trenutnem stanju v državi, ki je posledica odmika od vrednot, ki so slovenski narod krasile v času osamosvajanja. Tudi sedaj gre za temeljno razliko med tistimi, ki se poistovetijo z Majniško deklaracijo in tistimi, ki jim vrednoto pomeni Temeljna listina. Prav vsi, ki so bili proti osamosvojitvi, to pa so podpisniki Temeljne listine, so bili kasneje nagrajeni z visokimi državnimi, gospodarskimi ali diplomatskimi položaji. Beseda je tekla tudi okoli sprejemanja obrambne zakonodaje v takratni Skupščini in željah nekaterih, da se Slovenija demilitarizira, kar bi, po besedah sogovornikov pomenilo, da bi bili vprašljivi vsi osamosvojitveni koraki, če bi do osamosvojitve sploh prišlo. A so sogovorci na koncu le bili optimistični, saj so prepričani, da se bo, če bomo seveda zaživeli na vrednotah, ki so slovenski narod združile in povezovale, premagali tudi sedanjo hudo krizo, ki so jo povzročili ravno tisti, ki jim ni dišala slovenska osamosvojitev. Prisotne sta na začetku pozdravila predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in radovljiški župan Ciril Globočnik v kulturnem programu pa je nastopila mlada vokalna zasedba Na_vdih.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve že pripravlja drugo Belo knjigo Slovenske osamosvojitve, ki bo z dokumenti pokrivala čas med majem in julijem 1991.