Monopolizacija veteranstva

Sever ZVVS - logo27. februar 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST

S strani medijev smo bili seznanjeni z dopisom Zveze policijskih veteranskih organizacij Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo, šifra: ZPVDS-4/2014, naslovljenim na Vlado Republike Slovenije. V navedenem dopisu skušata navedeni združenji z zavajanji in polresnicami načrtno diskreditirati Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

V dopisu se navedeni združenji neupravičeno sklicujeta na 31. člen Zakona o društvih. Status združenja je namreč pravnoformalno korekten, pravnomočen in uveljavljen. Tudi v primeru, da rok pravnomočnosti še ne bi potekel, navedeni združenji ne moreta izkazati pravnega interesa in posledično ne moreta biti stranki v postopku. Zato je njihova pritožba v smislu 31. člena Zakona o društvih nična.

Vsebina dopisa pa je po našem prepričanju v vseh točkah in navedbah neutemeljena oz. blago rečeno nerazumljiva. Težko razumemo zakaj smatrajo kot sporno, da smo domoljubno društvo, ki ima pozitiven odnos do svoje domovine in slovenske osamosvojitve? Zakaj smatrajo kot sporno, če ima združenje Pravilnik o veteranski uniformi? Zakaj bi bilo sporno, če je združenje priredilo obeležitev obletnice prvega postroja Slovenske vojske in ob tej priliki izvedlo repliko postroja? Zakaj smatrajo kot sporno, če povečujemo svoje članstvo?

Glede na dejstvo, da ni ne pravnoformalne, ne vsebinske podlage, ki bi delovanje in status Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve postavljalo pod vprašaj, njihovega ravnanja ne moremo razumeti drugače, kot nagajanje s ciljem, da bi Zveza policijskih veteranskih organizacij Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo dobili več sredstev, ki jih ministrstvo namenja delovanju društev v javnem interesu.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Za ogled dopisa kliknite tukaj