Izjava Združenja VSO ob odločitvi Ustavnega sodišča

kladvo18. junij 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Tako kot v drugih državah se tudi v Sloveniji, v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve pa še posebej, z veseljem in spoštovanjem spominjamo svojega državnega začetka, od katerega je minila četrtina stoletja. Napoved samostojnosti v Majniški deklaraciji in gibanje proti nedemokratični, predvsem pa proti napadalni, smrtonosni politiki nekdanje Jugoslavije sta rezultat tveganja posameznikov, ki se je nadaljevalo z novimi strankami in pripeljalo do narodnega navdušenja na vseslovenskem plebiscitu konec leta 1990. Prizadevanje za neodvisnost smo poleti 1991 zavarovali s svojo vojsko, v začetku leta 1992 pa z mednarodnim priznanjem. Člani našega združenja in drugih organizacij civilne družbe, ki so povezane z osamosvojitvijo, so bili v središču tega dogajanja. Ob spoštovanju vseh udeležencev in ob veselih spominih na dosežke slovenskega osamosvajanja, med katerim smo opustili ideološke delitve in prepire, se danes pojavljajo razočaranja in skrbi. Dosežke osamosvajanja in njegovih udeležencev bremenijo vse globlji spori in krivične obtožbe, ki so v teh dneh dosegli vrhunec z zapornimi nalogi in žal tudi z negativnim sklepom Ustavnega sodišča, katerega čast in posledično prizadevanje za pravno državo rešujejo ločena mnenja treh ustavnih sodnikov. V Združenju VSO se globoko strinjamo z njihovim mnenjem, ''da je v primeru, ki ga imamo pred seboj, kršitev človekove pravice jasna, očitna in flagrantna'' in ''da je zaporna kazen bila izrečena v flagrantno nepoštenem postopku'' zoper prvaka glavne opozicijske stranke in člana našega predsedstva, in o nujnosti ''zadržanja izvršitve z izpodbijano sodbo naložene zaporne kazni''.

V Združenju VSO smo zaskrbljeni zaradi sklepov sodišč, ki po vsem videzu hote posegajo v predčasne volitve in bremenijo državotvorno tradicijo posameznikov, strank, veteranskih in drugih organizacij civilne družbe. Ob tem ugotavljamo, da nezadovoljstvo in zaskrbljenost zaradi delovanja slovenskega pravosodja segata čez robove skupnosti privržencev slovenske pomladi in osamosvojitve. V tem smislu pozivamo sorodne in druge organizacije, da se nam pridružijo pri izražanju previdnosti v razpravah o zgoraj opisanih sodnih sklepih in pri premagovanju moralne krize, v katero smo zašli. Da o političnih zadregah in gospodarskih neuspehih sploh ne govorimo.

V združenju bomo tudi v prihodnje naše delo usmerjali v zavarovanje vrednot slovenske osamosvojitve in ustvarjanju pravične družbe v kateri ne bo prostora za nepoštene sodne procese.

Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO