Izjava Igorja Bavčarja v zvezi s sodbo Višjega sodišča

vso.si 2010 12 23 ustanovni zbor vso ljubljana 0411. julij 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V nadaljevanju objavljamo izjavo člana Predsedstva VSO in ene ključnih oseb slovenske osamosvojitve Igorja Bavčarja v zvezi s sodbo Višjega sodišča v zadevi Istrabenz. 

 

Izjava:

Sodbe Višjega sodišča še nisem dobil, če je taka, kot navajajo mediji, sem razočaran in po eni strani presenečen, po drugi strani pa, žal, tudi ne. Presenečen zato, ker sem bil prepričan, da bo Višje sodišče upoštevalo utemeljene argumente obrambe. Navedli smo vrsto vsebinskih razlogov, zaradi katerih bi moralo Višje sodišče sodbo razveljaviti.

Pri nas danes pravosodje vse bolj postaja tisto, ki razlaga, kaj je prav in kaj narobe v vodenju ekonomskih poslov. Kaznivo dejanje zlorabe položaja in zaupanja tolmači izjemno ekstenzivno in povsem svojevoljno. Mnogi pravni in ustavni strokovnjaki opozarjajo, da je podjetje iz sredstev vseh v obdobju družbene lastnine, prešlo v sredstva posameznikov, družbenikov, v obdobju zasebne lastnine. To ne pomeni, da lahko zasebniki delajo karkoli, še posebej ne smejo oškodovati tretjih. Pomeni pa, da v zasebna razmerja državni organi ne morejo posegati po uradni dolžnosti. V tem primeru pa je. In zato ni slučajno, da sodišče ni znalo pojasniti, kaj bi moral narediti Boško Šrot, da ne bi zlorabil položaja. Ni slučajno, da ni upoštevalo izvedenca, ki je sploh prvič pojasnil, kaj pomeni trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in, da gibanja delnic ni moč napovedati za naprej. Ni slučajno, da ni upoštevalo, da sem v svojih poslih ravnal popolnoma poslovno običajno s trgovanjem preko bančnega računa, ampak je zgolj videlo priliv in se v razloge zanj sploh ni spuščalo. In iz istih razlogov Pivovarna Laško vse do tedna dni pred sojenjem sploh ni trdila, da je oškodovana, pač pa nasprotno, da je zaslužila in šele s pritiski so jo pripravili, da se je postavila na stran tožilca, ob tem pa sploh ni znala pojasniti zakaj.

Obramba je ves čas govorila tudi o procesnih kršitvah, recimo, ko je tožilec naročil DURS-u, naj začne preiskavo proti meni, ki je bila v bistvu kazenska preiskava, z njo pa so bile kršene moje pravice zoper samoobtožbo.

In Višje sodišče naj bi vse to potrdilo!?

Spomnim naj, da je tožilec Kozina skoraj v celoti sledil in prepisal ovadbo, ki jo je vložil zoper mene Zoran Janković. Zato me odločitev Višjega sodišča, dva dni pred volitvami, po drugi strani ne preseneča. Žal moram ugotoviti, da sodišča v zadnjem času ne sledijo interesu prava, ampak sledijo političnemu in medijskemu linču. Jasno je, da bom zoper sodbo Višjega sodišča uporabil vsa izredna pravna sredstva in prepričan sem, da bom dokazal svojo nedolžnost.

Igor Bavčar