Apel slovenski politiki za opredelitev do dogodkov v Kobaneju

kobani[1]11. oktober 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST 

Svetovna javnost se iz minute v minuto seznanja z grozovitimi dogajanji  v zvezi z obleganjem kurdskega mesta Kobane. Na spletu je neskončno možnosti, da zadeve spremljamo, ne samo s pomočjo novinarskih poročil, ampak tudi preko spletnih klicev in poročil posameznikov, ki jih ni mogoče razumeti drugače kot klice na pomoč iz nesrečnega mesta ali njegovih opazovalcev s prostim očesom. Ni malo komentarjev, ki vlečejo primerjave z bitko za Stalingrad oz. da je to primerljiva bitka na robu zahodnega sveta v začetka 21. stoletja. In prav tako ni na dejansko stanje malo pozivov, da se prepreči nova Srebrenica. Osvoboditelji ISIS-a, ali kakor se že imenujejo, so to večkrat do sedaj v zelo kratkem času opravičili. In prav to je očitno navedlo mednarodno skupnost, da je oblikovala mednarodno koalicijo za posredovanje zoper to organizacijo, predvsem pa njene postulate delovanja.  Uradna slovenska politika se je, vsaj kar se tiče zapisov v medijih, čudila, da smo uvrščeni v to koalicijo. Vse to bi Slovencem moralo biti, če ne zaradi drugega, že zaradi bližnjega zgodovinskega spomina zelo, zelo blizu. Morda pa Slovenci ne vemo, da je Kobane od Slovenije oddaljen le dobri dve uri leta.

Vrednote slovenske osamosvojitve, ki jih zastopa veteranska organizacija VSO, so bile med drugim tudi zagotavljanje temeljnih pravic posameznika in nacionalnih skupnosti. In tega smo bili Slovenci v času osamosvajanja ob koncu prejšnjega stoletja, in če hočete tisočletja, deležni s pretežnega dela mednarodne skupnosti. Menimo, da s tem obstoji tudi naš dolg kot naroda, za nas kot veteransko organizacijo, pa obveznost. Prav zaradi tega ne razumemo anemičnosti ne samo slovenske t.i. civilne družbe, ampak in predvsem slovenske uradne politike. Zato pošiljamo apel slovenski uradni politiki, da se pred slovensko javnostjo jasno opredeli glede dogodkov okoli obleganja Kobaneja, obleganja svobodnega mesta v velikosti Ljubljane, brez kakršnih vojnih napovedi, in v primeru padca, nepredvidljivih posledic za prebivalstvo. Pričakujemo, da uradna slovenska politika takoj posreduje javnosti jasna slovenska stališča in javnosti tudi nemudoma sporoči, kakšne proaktivne ukrepe namerava sprejeti. Kot veteranska organizacija VSO ne pristajamo na logiko hlapca Jerneja. Pričakujemo, da se stališča slovenski javnosti posredujejo najkasneje v roku 24 ur.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve