Odhod JLA iz Slovenije - sklepno dejanje slovenske osamosvojitve

jla-koper-odhod 27 10 1325. oktober 2015 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V noči s 25. na 26. oktober je pred 23 leti iz koprskega pristanišča odplula ladja z zadnjimi vojaki jugoslovanske vojske. Tako se je v zgodovino slovenske državnosti ta dan zapisal kot sklepno dejanje nastajanja samostojne države.

Odhod zadnjega vojaka JLA je bil logičen konec dogajanja, od prvih svobodnih volitev, razoroževanja takratne slovenske TO, ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite in referenduma za samostojnost, do vojne za Slovenijo. Komisija, ki jo je vodil Miran Bogataj, je Slovenijo zastopala v pogajanjih za odhod JLA iz Slovenije. Nastala je ob prvi prekinitvi ognja med vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. Po podpisu Brionske deklaracije je dobila komisija uraden status in pooblastilo, da se pogaja z JLA o vseh podrobnostih njenega umika ter vrnitvi vojaške opreme eni in drugi strani.

Dokončno so se o umiku odločili na pogajanjih 18. oktobra 1991 v Ljubljani, kjer so se dogovorili o vseh podrobnostih. Dogovor je predvideval, da se bodo zadnje enote JLA umaknile iz Slovenije skozi pristanišče v Kopru, natančno pa so tudi določili, kaj bodo te enote lahko odpeljale s seboj. Na podlagi tega dogovora sta Boris Žnidarič in pokojni polkovnik Danijel Kuzma napisala ukaz, ki sta ga nato podpisala takratna ministra Janez Janša in Igor Bavčar. Z njim je bil Boris Žnidarič imenovan za vodjo ekipe, ki je potem izpeljala zadnje dejanje odhoda JLA iz Slovenije.

Na slovenski strani je umik JLA nadzorovalo in varovalo 201 pripadnik TO in policije. Iz pristanišča v Kopru se je armada začela umikati 20. oktobra, 25. oktober pa je bil določen kot zadnji dan umika. Že 21. oktobra je v Luko Koper priplula vojaška ladja Galeb, ki je na krov sprejela 1.130 vojakov. V naslednjih dneh so v Koper pripluli še črnogorski trajekt Sveti Štefan in dve vojaški transportni ladji. 25. oktobra pa je v Koper priplul tudi malteški trajekt Venus, ki je vkrcal še zadnje vojake JLA, ki so ozemlje Slovenije zapustili v prvih urah 26. oktobra 1991.

Takrat se je dejansko vzpostavila suverenost v novi državi Sloveniji in slovenska osamosvojitev je s tem dejanjem dobila svojo pravo veljavo. Slovenija je dejansko obvladovala vse svoje ozemlje in ključni pogoj za mednarodno priznanje je bil tako izpolnjen.

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve smatramo odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske vojske (JLA) kot sklepno dejanje slovenske osamosvojitve ter dokončen prelom z nekdanjo totalitarno državo in njenimi simboli. Združenje VSO pripravlja tudi zbornik dokumentov, ki bo med drugim podrobneje osvetlil dogajanje povezano z odhodom JLA iz Slovenije.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve