Obletnica koalicije Demos

Obletnica koalicije Demos4. december 2014 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Med prelomne dogodke v času procesa demokratizacije in osamosvajanja Slovenije štejemo nastanek Demosa (Demokratične opozicije Slovenije), ki je leta 1990 zmagal na prvih večstrankarskih volitvah po 2. svetovni vojni in izpeljal plebiscit, kjer se je več kot 85% Slovencev opredelilo, da želi živeti v samostojni in neodvisni državi. Z osamosvojitvijo Slovenije je Demos plebiscitarno voljo ljudstva tudi uspešno uresničil.

Pred 25. leti so se 27. novembra na domačiji Ivana Omana, takratnega predsednika Slovenske kmečke zveze, zbrali predstavniki Slovenske demokratična zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije in Slovenskih krščanskih demokratov ter sklenili ustni dogovor o ustanovitvi Demosa. Podpis in formalnosti so izpeljali 4. decembra 1989, zato ta dan obeležujemo kot rojstvo Demosa.

Koaliciji Demos so se v naslednjem letu (1990) pridružili še Slovenska kmečka zveza, Zeleni Slovenije, Slovenska obrtniška stranka in Sivi panterji.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve