Poziv Pravobranilstvu Republike Slovenije

vso.si 2015 11 04 polkovnik popov gornja radgona4. november 2015 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V medijih smo lahko zasledili vest, da naj bi bilo sojenje polkovniku Berislavu Popovu, ki ga dejanja ob napadu JLA v letu 1991 bremenijo vojnega hudodelstva, zaključeno. Po generalu Vladi Trifunoviću leta 2013, naj bi bil tudi polkovnik Popov oproščen obtožb.

Novico, dejansko uradnega obvestila o zadevi sodišče še ni podalo, smo v predsedstvu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) sprejeli z velikim začudenjem in ogorčenjem. Z montiranimi političnimi procesi v slovenskem tožilstvu in sodstvu se vrsto let želi onemogočiti ključne akterje naše osamosvojitve, danes pa več kot očitno celo rehabilitirati agresorje. Na čelu sodne veje oblasti je človek, ki je kot zadnji na smrt obsodil človeka v komunističnem sistemu in v času osamosvojitvene vojne izjavljal, da nas bo JLA »tepihovala«. Na vrhu tožilstva je človek, ki je zaradi verskih obredov obsojal duhovnike, a vse to ni in ne sme biti razlog za dokončno in sistematično omalovaževanje časov naše osamosvojitve. Zato v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve zahtevamo:

1.   Javno naj se objavijo izvedeniška mnenja, ki so Popova in Trifunoviča razbremenila krivde.

2.   Javno naj se objavijo izdelovalci teh mnenj, saj je v vojaških krogih že dolgo znano, da so mnenja pisali oficirji, šolani in vzgojeni v nekdanji jugo armadi, oziroma so bili sopotniki Popova, Trifunovića in drugih agresorjev.

3.   Javno naj se objavi, kdo naj bi obtožnico umaknil, saj obstaja tveganje, da je bil umik obtožnice izveden na »nacionalni podlagi«.

4.   Sodišče naj zahteva »drugo mnenje« vojaških izvedencev, ki so bili šolani in so delovali v drugačnem okolju, kot je bila nekdanja JLA. Slovenija se je že z bojem v osamosvojitveni vojni in z vstopom v zavezništvo NATO zavezala k modernim in demokratično primerljivim vojaškim doktrinam, zato je sojenje na podlagi izvedeniških mnenj preživelih doktrin nesprejemljivo.

5.   Vsi postopki, tako na tožilstvu kot sodišču, naj se obnovijo tako, da bo resnično omogočeno nepristransko sojenje.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije pozivamo, da nadaljuje postopek pred Vrhovnim sodiščem RS.

Obenem pozivamo vse druge veteranske in domoljubne organizacije, da se s svojimi aktivnostmi pridružijo zahtevam Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve