Kazenska ovadba zaradi sabotaže in veleizdaje

Deklaracija BK14. junij 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je danes vložilo kazensko ovadbo zoper Milana Kučana, Cirila Zlobca, Matjaža Kmecla in Dušana Pluta zaradi sabotaže in veleizdaje.

Iz dela kazenske ovadbe:

''Dejansko je tako februarja 1991 Milan Kučan s somišljeniki, prav tako člani predsedstva RS, vedoč, da JLA načrtuje napad na Slovenijo v primeru razglasitve samostojnosti,  pod krinko t. i. »deklaracije za mir«, po razorožitvi TO maja 1990 spet ponovno zahteval hitro, enostransko razorožitev tako in tako »samo za silo oborožene Slovenije.''

Dokazno gradivo je dostopno v Beli knjigi slovenske osamosvojitve in sicer:

- »Deklaracija za mir«, str. 612, 613

- Zapisi o podpori in podpisnikih Deklaracije v javnih občilih

- Nasprotovanja ključnim zakonom v skupščini, str. 375 do 456

- Vojna napoved poveljnika 5. vojaškega območja general polkovnika Konrada Kolška predsedniku izvršnega sveta Republike Slovenije Lojzetu Peterletu dne 27.6.1991, str. 666

Kazensko ovadbo si lahko v celoti preberete tukaj

Posnetek novinarske konference, na kateri sta razloge in vsebino kazenske ovadbe ter dokaze zanjo predstavila predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in člana predsedstva Janez Janša, pa si lahko ogledate tukaj

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve