Pahor odlikoval Krkovičev Izvidniški vod

vso.si 2016 06 28 podelitev odlikovanj podstrmec borovnica29. junij 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Predsednik republike Borut Pahor je včeraj, na predlog Združenja VSO, s častnim znakom svobode RS odlikoval pripadnike 2. izvidniškega voda 30. razvojne skupine TO, ki se je kasneje uradno preimenovala v brigado MORiS in kateri je poveljeval takrat še podpolkovnik Tone Krkovič. Pripadniki 2. izvidniškega voda so 28. junija 1991, uspešno zasedli skladišče orožja jugoslovanske armade v Podstrmcu pri Borovnici. Odločeni, da bodo ubranili plebiscitarno izraženo voljo Slovencev do neodvisne slovenske države in zavarovali svobodo novo razglašene samostojne Republike Slovenije, so izvedli eno najpomembnejših bojnih akcij Teritorialne obrambe v vojni za Slovenijo.

Pripadniki izvidniškega voda iz Borovnice so 27. junija dobili povelje, da onemogočijo transport orožja iz skladišča JLA. Skrbno so pripravili akcijo ter uspešno zaplenili veliko količino agresorjevega orožja, minskoeksplozivnih sredstev in vojaške opreme. Tomaž Brence, Brane Brožič, Bruno Dormiš, Jože Fortuna, Uroš Gabrovšek, Edvard Gregorka, Rok Hrovatin, Stanislav Kucler, Marko Lipuš, Robert Marolt, Peter Mencin, Robert Miklavčič, Janez Novak, Smiljan Pajnkihar, Robert Petrovčič, Andrej Pristavec, Dušan Radošek, Uroš Sajovic, Niko Smole, Denis UIe in Brane Zrinski so bili pravi ljudje na pravem mestu. Njihov pogum je bil toliko večji, ker so dobro vedeli, da se v vrhniških vojašnicah v neposredni bližini skladišča nahajajo velike koncentracije enot jugoslovanske armade, ki bi lahko znova zasedle ali uničile skladišče in ogrozile njihova življenja. A niso poznali strahu. Akcijo so izvedli odlično, brez žrtev na kateri koli strani. Njihovo dejanje je pomembno vplivalo na potek dogodkov v desetdnevni vojni in tudi na končno zmago, s katero je Slovenija dokončno zavarovala svojo pravico do samoodločbe.

Med pogumnimi dejanji pripadnikov Teritorialne obrambe ima akcija izvidniškega voda iz Borovnice pomembno mesto. S svojim pogumom so se trajno zapisali v zgodovinski spomin Slovencev.

Posnetek zahvalnega govora poveljnika izvidniškega voda Roka Hrovatina lahko poslušate tukaj

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve