Praznovali tisti, ki so razorožili Teritorialno obrambo

vso.si 2016 11 23 ustanovitev to 0123. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

20. novembra 1968 je bila ustanovljena Teritorialna obramba, ki so jo v nekdanji SFRJ ustanovili kot odgovor na Sovjetsko okupacijo Češkoslovaške in v strahu pred napadom SSSR. Spomin na dogodke pred 48-timi leti pa so te dni obujali na prireditvi v Radovljici, kjer so se zbrali poveljniki nekdanjih pokrajinskih štabov Teritorialne obrambe, srečanja pa so se med drugim udeležili tudi general Janez Slapar in nekdanji načelnik Republiškega štaba za Teritorialno obrambo Albin Gutman - nekdanji poveljnik Dolenjske pokrajinske enote TO in tedanji predsednik predsedstva Milan Kučan, eden botrov razorožitve ravno te Teritorialne obrambe v času prisege prve demokratično izvoljene vlade v Sloveniji maja leta 1990.

15. maja 1990 je bil izdan ukaz za razorožitev TO, o katerem je bil Milan Kučan obveščen še isti dan, že naslednji dan pa obveščen tudi o tem, da se razorožitev dejansko izvaja. Priprave na to potuhnjeno zločinsko početje pa so potekale že mesece pred njegovo izvedbo, v času njegovega izvajanja pa naj ne bi reagirala niti tedanji predsednik predsedstva RS Janez Stanovnik ter predsednik skupščine Miran Potrč. Poleg tega so bile namere glede razorožitve skrbno zamolčane pred Slovenci in še zlasti pred Demosom. 

Tako je maja 1990, od okoli 100 tisoč kosov, v skladiščih porajajoče se slovenske vojske, ostalo le še okoli 12 tisoč kosov strelnega orožja, predvsem pa zelo majhna količina streliva. Nekaj orožja je sicer slovenski vojski uspelo pridobiti naknadno na različne načine. Tako je v primerjavi z začetkom leta 1990 Slovenija vojno pričakala le z okoli petino strelne moči. Kar je ob tem najbolj v nebo vpijoče, pa je dejstvo, da zaradi izvedbe razorožitve še nihče ni bil poklican na zagovor pred sodišče, poleg tega pa so nekateri, ki so sodelovali pri tedanjem zločinskem početju, torej načrtnem slabljenju slovenske vojske, danes celo na vodilnih položajih v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

»Teritorialna obramba SRS je bila sistemsko del enotnih oboroženih sil Socialistične federativne Republike Jugoslavije. Velika večina aktivnih oficirjev v višjih poveljniških strukturah TO SRS, čeprav so bili po narodnosti Slovenci, je slepo sledila ukazom iz Beograda. Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi TO SRS, ki je bil, kot direktna posledica volilne zmage DEMOS-a, izdan tik pred prisego prve slovenske demokratično izvoljene vlade, sredi maja 1990. Ukazu je sledila prikrita (samo)razorožitev TO SRS. S tem je bila uspešno izvršena prva faza agresije JLA na Slovenijo, kar je bil, de facto, tudi začetek vojne za Slovenijo. Ukazu se je že v prvih dneh uprlo nekaj pogumnih in narodno zavednih poveljnikov občinskih ravni, kar je bilo brez dvoma vsega spoštovanja vredno posamično dejanje.« pojasnjuje brigadir Anton Krkovič.

 »Kot organiziran odgovor na (samo)razorožitev TO SRS in s tem jasno izraženo namero zveznih oblasti, da bodo z vojaško silo preprečili osamosvojitev Slovenije, so bile v maju 1990 injicirane priprave za oboroženi odpor. Zametki oboroženega odpora so, sočasno z nastajanjem, že izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega procesa. Inicializacija in poznejše formiranje oborožene organizacije je potekalo konspirativno, skozi več faz nastajanja in pod različnimi statusi legalitete glede na tedaj veljaven pravni sistem.« še navaja Krkovič in pristavlja, da so se pojavljala vprašanja, kako naj se nova slovenska vojska imenuje.

»Začetek priprav na organiziran oborožen odpor je v začetku potekal brez formalnega naziva, pozneje pa se je naziv oblikoval in spreminjal vse od “jeder odpora”, preko “Vojske Republike Slovenije”, do “Manevrske strukture narodne zaščite - MSNZ”. MSNZ je bila tandemsko vodena iz ravni republiških sekretarjev za obrambo in za notranje zadeve in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno delovali v strukturah tedanje Milice. Oktobra 1990 se je MSNZ preimenovala v TO RS, v bistvu pa gre sistemsko ves čas, vse do danes, za poslanstvo iste organizacije – Slovenske vojske.« nastanek imena pojasnjuje Krkovič in s tem tudi zmedo glede same Teritorialne obrambe.

A, kot smo že navajeni, je tudi tokrat prišlo do potvarjanja zgodovine iz časa osamosvojitve in danes praznujejo tisti, ki so Teritorialno obrambo dejansko razorožili.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve