V Kisovcu predstavitev knjige ''Stavka, ki je iztirila rdeči režim''

vso.si 2017 03 23 predstavitev knjige 0124. marec 2017 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V četrtek, 23. marca, je v Kisovcu potekala predstavitev knjige nekdanjega predsednika Združenja VSO in člana predsedstva VSO Slavka Kmetiča ter novinarja Gašperja Blažiča z naslovom ''Stavka, ki je iztirila rdeči režim''.

Po stavki delavcev v Litostroju je bila stavka strojevodij leta 1988 eden ključnih momentov, ki je zamajal komunistični režim. Slavko Kmetič je bil vodja stavkovnega odbora, vodja prvega demokratičnega sindikata (Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre) in kasneje poslanec osamosvojitvene vlade.

Oba avtorja knjige sta pojasnila, zakaj je bila stavka strojevodij iz leta 1988 pomembna za slovensko pomlad ter tudi za slovensko osamosvojitev. Slednja se namreč ne bi zgodila, če ne bi že prej prišlo do spoznanja o tem, da je socialistični samoupravni sistem gospodarsko neučinkovit, kar je bilo navsezadnje povezano tudi z enopartijskim sistemom, ki se je formalno poslovil leta 1990 s prvimi demokratičnimi volitvami. Da je do stavke strojevodij decembra 1988 sploh prišlo, so namreč pripomogle zelo zaostrene gospodarske in socialne razmere v tedanji SFRJ, ko je vrednost jugoslovanskega dinarja zaradi zelo visoke inflacije rapidno padala, s tem pa so realno padale tudi plače delavcem in z njimi življenjski standard. Vse to je bilo povezano tudi z dejstvom, da je jugoslovansko gospodarstvo dejansko temeljilo na posojilih in donacijah Zahoda, samo pa ni proizvajalo dodane vrednosti. Za primerjavo: v začetku sedemdesetih let je bila plača strojevodij med 250 tisoč in 300 tisoč dinarji, medtem ko je bila plača delavca v strojni tovarni 100 tisoč tedanjih dinarjev. Kasneje so se ta razmerja močno porušila, saj je v drugi polovici osemdesetih let, zaradi moratorija na posojila in neuspešnih pogajanj Mikulićeve jugoslovanske vlade z Mednarodnim denarnim skladom, inflacija podivjala. Zaradi dnevnega padanja vrednosti dinarja je realna vrednost plač strojevodij v višini okoli 1000 nemških mark v nekaj mesecih padla zgolj na desetino te vrednosti.

Upor strojevodij kljub hudim pritiskom oblasti ter kasnejša ustanovitev novega poklicnega sindikata, ki je skoraj leto dni po stavki z napovedjo nove stavke preprečil organizacijo mitinga resnice v Ljubljani, je pripomogel k odločitvi Slovenk in Slovencev za samostojno državo s parlamentarno demokracijo in tržnim gospodarskim sistemom. V teh procesih je dejavno sodeloval tudi Sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre, ki so ga ustanovili člani stavkovnega odbora (danes je to Sindikat strojevodij Slovenije).

Združenje VSO Zasavje