Pogovorno omizje "Preprečitev mitinga resnice''

vso.si 2017 11 30 preprecitev mitinga resnice muzej ljubljana 011. december 2017 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V četrtek, 30. novembra, je v Muzeju slovenske osamosvojitve potekalo pogovorno omizje na temo »Preprečitev mitinga resnice«, kar je bilo ključno za nadaljevanje procesa slovenske osamosvojitve. Gosta omizja z naslovom »Vloga Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre pri preprečitvi srbskega vdora v Slovenijo« sta bila Slavko Kmetič, predsednik sindikata in Franci Kokošar, član Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre in nadzornik lokomotiv.

Uvodoma je navzoče pozdravil generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič, ki je dejal, kako pomembno je, da se obeležujejo tovrstni dogodki za podrobno osvetlitev časa osamosvojitve, saj si danes mnogi prizadevajo, da bi ta čas omalovaževali, mu zmanjšali pomen ali pa celo po svoje kreirali potek procesa osamosvojitve Slovenije. Nato so si navzoči ogledali kratek film o vlogi Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre v procesih demokratizacije in osamosvojitve Slovenije.

Slavko Kmetič je sprva orisal razmere v Jugoslaviji in obrazložil, zakaj je do mitingov sploh prihajalo, kako je Milošević hitro prišel do popularnosti in kako se je krepila hegemonija Srbije. S Kokošarjem sta opisala, kako so se na železnici pripravljali na napovedan miting v Ljubljani, ki naj bi bil 1. 12. 1989, ter kako se je vse skupaj končalo. Na koncu sta poudarila še izjemen pomen, ki so ga imele železnice pri preprečitvi mitinga. "Policija je popolnoma minimizirala ali ignorirala vlogo železnice, čeprav je bila v resnici odločilna," je dejal Slavko Kmetič, Kokošar pa je pripomnil: ''Strojevodje smo bili mnenja, da je to, da ne vozimo mitingaških vlakov, naša dolžnost. Leta 2009 pa se je pojavila trditev, da ima posebne zasluge za to, da do mitinga ni prišlo, policija.'' Ob zaključku sta analizirala pomen preprečitve mitinga za nadaljnji proces osamosvajanja Slovenije. ''Preprečitev mitinga je zelo pomemben dogodek, ki se lahko postavi ob bok posvetu v Poljčah in ostalim velikim dogodkom,'' je sklenil Kmetič.

V Muzeju slovenske osamosvojitve je v tem času na ogled tudi priložnostna razstava, v kateri je razstavljena uniforma železničarjev iz takratnega obdobja. Muzej je odprt ob torkih in četrtkih od 10. do 14. ure ter ob sredah od 13. do 17. ure. Vabljeni!

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve