Obeležitev prisege prve generacije vojaških nabornikov na Igu in v Pekrah

vso.si 2018 06 02 zaprisega prve generacije vojakov ig 014. junij 2018 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 2. junija, je na Igu potekalo pogovorno omizje ob obletnici, ko je leta 1991 v učnih centrih na Igu in v Pekrah slovesno zaprisegla 1. generacija vojaških nabornikov, ki so služili v Teritorialni obrambi. Prvič v zgodovini Slovencev so naborniki služili vojaško obveznost v slovenski vojski. Zahteva po lastni vojski je bila ena od glavnih točk programa Demosa. Le nekaj več kot 20 dni kasneje so tanki JLA skušali s silo preprečiti osamosvojitev Slovenije.

Na pogovornem omizju je sodeloval brigadir in predsednik Društva MORiS Kočevska Reka Tone Krkovič, pogovor pa je moderirala Alenka Jeraj, članica Glavnega odbora Združenja VSO.

Uvodoma je navzoče pozdravil generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič, ki je dejal, da je na mejnike procesa slovenske osamosvojitve padel prah pozabe, zato je ključno, da se združenje s tovrstnimi dogodki spominja nastanka naše države.

Krkovič je spregovoril o začetkih nastanka Slovenske vojske - MSNZ kot temeljnemu projektu Slovenske vojske, Specialni brigadi MORiS in njenemu pomenu pri vojaškem zavarovanju slovenske osamosvojitve. Pri samorazorožitvi Teritorialne obrambe je bilo vse pripravljeno tako, da se naš narod ne bi mogel ubraniti.

Območni odbor VSO Škofljica, Velike Lašče, Ig, Brezovica