Bloška polica

IMG 7576

SD – VSO je v soboto 6. Oktobra 2018 na strelišču Bloška polica organiziralo strelsko tekmovanje s puško z »odprtimi merki« na 100 m ter pištolo oz. revorverjem na 25 m. Vzporedno s tekmovanjem je potekal tudi trening streljanja na razdaljah do 500 m z ostrostrelno puško.

Značilnost tega strelišča je okoliščina, da v dopoldanskih urah sonce sveti praktično »iza tarč« kar ovira strelce pri merjenju. Kljub sončnemu vremenu pa so bili na tekmovanju s puško in s pištolo doseženi solidni rezultati.

Po končanem tekmovanju in podelitvi priznanj se je seveda razvila tudi »strokovna analiza streljanja« in izmenjava izkušenj, ter dogovor, da se kmalu srečamo na podobnim tekmovanju.