Predstavitev knjige ''Utopija in resničnost evropske civilizacije''

vso.si 2019 02 14 predstavitev knjige nova gorica 0118. februar 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica je v četrtek, 14. februarja, v Novi Gorici, v sodelovanju z lokalnima odboroma SDS in NSi, organiziral predstavitev najnovejše knjige Boruta Koruna ''Utopija in resničnost evropske civilizacije''.

Avtor je predstavil ključne mejnike pri nastanku evropske civilizacije in filozofije, kako je ta skozi stoletja povzemala znanje drugih civilizacij, vedenja in znanja. Avtor ocenjuje, da je evropska civilizacija v zadnjem času na udaru. Najprej jo ogroža "notranji sovražnik" nihilizem in sodobni marksizem, kar se odraža v družbi z manj rojstvi, družina in življenje nista več vrednoti, na udaru so splošne etične in moralne vrednote, po drugi strani pa nadnacionalni kapitalizem (največje korporacije, ki zasledujejo le dobiček), ki podpirajo ta razkroj družbe. Te multinacionalke spodbujajo migracije in posledično ''spopad civilizacij'', ki se na evropskih tleh dogaja danes pred našimi očmi. V Evropi je v 1000% v porastu kriminal, v določene predele mest niti policija ne more več. Ironično pri tem procesu pa je, da "civilizacija" iz Vzhoda prinaša v Evropo tisto, kar je Evropa zase na filozofski ravni že zavrgla, kot npr. zaščito življenja od spočetja dalje, odnos do Boga, odnos do homoseksualnosti, itd.

Avtor je spregovoril tudi o pomenu domoljubja in obudil spomin na čas osamosvojitve Republike Slovenije 1991. Navzoče je pozdravil tudi predsednik pokrajine Združenja VSO Severna Primorska, Oton Filipič.

Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica