PREDAVANJE ZA MLADE O OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

vso.si 2019 03 15 predavanje za mlade osamosvojitev celje 0120. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 15. marca, je v Celju potekal pogovorni popoldan z mladimi in ostalimi tekmovalci, ki so se v okviru Združenja VSO udeležili tekmovanja z vojaško polavtomatsko puško M 59.

Mlada generacija preko šolskega sistema ni seznanjena in poučena o zgodovinskih dejstvih nastanka samostojne države Republike Slovenije. Predavanje za mlade je o poslanstvu Združenja VSO in osamosvojitvi Slovenije imel nekdanji predsednik, član Predsedstva Združenja VSO, poslanec v času osamosvajanja RS in vodja stavke in sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre Slavko Kmetič.

Uvodoma je navzoče pozdravil tudi predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Laško Srečko Javornik. Na predavanju je Slavko Kmetič spregovoril o razpadu Jugoslavije, o t.i. mitingu resnice, o pomenu stavke strojevodij 1988, poudaril pomen in vlogo Manevrske strukture narodne zaščite, ter o samem procesu osamosvojitve in o poslanstvu Združenja VSO.

Po zaključku uradnega dela se je pogovor sproščeno nadaljeval ob kosilu v Ribogojnici Ferlič. Mladi generaciji je Slavko Kmetič zanetil iskrico vedoželjnosti, da se poučijo o zgodovinskih dejstvih, ki so pripeljale Slovenijo do samostojnosti, zato so s ponosom podpisali pristopne izjave Združenja VSO, ki ohranja vrednote slovenske osamosvojitve.

Na dogodku je sodeloval tudi praporščak Združenja VSO Žan Javornik.

Občinski odbor Združenja VSO Laško