Novice

STROKOVNA EKSKURZIJA V MUZEJ VSO

vso.si 2019 05 22 strokovna ekskurzija muzej ljubljana 0123. maj 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 22. maja, je Muzej VSO obiskala ekipa iz Iga. Uvodoma je navzoče pozdravil generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič ter podal nekaj osnovnih informacij o muzeju. Nato si je skupina ogledala stalne in priložnostne razstave. Domačin iz Iga, g. Kastelic, je Muzeju VSO podaril del rakete, s katero je bil sestreljen helikopter JLA pri Igu junija 1991. Ig je bil v času osamosvojitve ena glavnih tarč agresorske JLA, saj je bil tam Učni center TO RS in RTV oddajniki na Krimu, ki so bili med vojno tudi hudo poškodovani. Ekskurzijo so nadaljevali z obiskom parlamenta in ogledom Ljubljane.

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

30. OBLETNICA ZBOROVANJA V PODPORO ''JBTZ''

vso.si 2019 05 14 30 let majniske deklaracije celje 0120. maj 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V torek, 14. maja, je v Celju potekala slovesnost ob 30. obletnici zborovanja v podporo četverici JBTZ 8. maja 1989 na Kongresnem trgu, na katerem je bila prebrana tudi Majniška deklaracija.

Samo ime Majniška deklaracija je prevzeto po znameniti deklaraciji dr. Antona Korošca iz leta 1917, ko so takrat južnoslovanski narodi zahtevali združitev v novo politično tvorbo, takrat, oziroma kasneje, znane kot Jugoslavija. Tako je bil 8. maja 1989 prebran dokument, ki je pomenil konec te in začetek samostojne Slovenije. Takrat se je na Kongresnem trgu zbralo na »odpri seji« več kot 20.000 ljudi, kasneje pa je taisti dokument podpisalo 100.000 ljudi. Majniška deklaracija je takrat predstavljala politični dokument DEMOS-sa, slovenske demokratske opozicije.

Pozdravni nagovor je imel Stane Zorko, predsednik Združenja VSO Zahodna Štajerska, ki je dejal, da so Majniška deklaracija in procesi, ki so sledili kasneje, očiten dokaz, da je to zasluga celotnega slovenskega naroda, v katerem so nekateri posamezniki bili začetniki sprememb, ki so kasneje pripomogle k nastanku samostojne slovenske države.

Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje, je v svojem nagovoru dejala: »Veseli smo in ponosni na vse naše dosežke, Majniške deklaracije, plebiscita, osamosvojitve, sprejema v evropsko družino narodov in demokratičnih držav. Prav zato nas veseli to, da ste za to okroglo, pomembno obletnico, izbrali Knežje mesto Celje.«

Dr. Dimitrij Rupel je eden od piscev Majniške deklaracije, dokumenta, ki je nastal prav v njegovi pisarni na FSPN aprila 1989. Pri pisanju so sodelovali še: Janez Janša, France Bučar, Hubert Požarnik, Veno Taufer in Ivo Urbančič. Rupel je v svojem slavnostnem govoru dejal: »Na vprašanje, ali so se uresničile napovedi Majniške deklaracije, moj odgovor je da in ne. Da, govori dejstvo, da Slovenija obstoja kot suverena država slovenskega naroda. Nastajala je nekaj let, kar je v primerjavi z drugimi narodi in nastajanjem njihovih držav bliskovito obdobje. Brez motenj ni šlo. Že kmalu po prebiranju Majniške deklaracije je sledil proti odgovor s Temeljno listino, ki je predvidevala »posodabljanje« slovenske države, ki pa bi bila vseeno pod skupno reformirano federacijo. Dejanja, ki so se začela že leta poprej, se niso ustavila. Leta 1991, 25. junija, je Slovenija razglasila suvereno in neodvisno državo. Slovenija je dočakala sprejem v Evropsko unijo in NATO.«

O sami demokraciji in pričakovanjih pri nas in v evropski družini, po besedah dr. Dimitrija Rupla, smo v določenih segmentih razočarani. Z druge strani pa, kar se Evrope same tiče, Rupel opaža, da zahodni politiki o delu Evrope, ki se je priključil kasneje k družini svobodnih evropskih narodov, nekako površno sklepajo o novih demokracijah, brez upoštevanja njihovih specifik ter balasta, ki so ga prinesle s seboj kot breme iz 50-letne prisotnosti komunizma in nesvobode na njihovih tleh.

V kulturnem delu slovesnosti so sodelovali Roman Končar ter dijaki I. Gimnazije Celje pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča. Slovesnosti v Celjskem domu so se udeležili tudi član predsedstva Združenja VSO Slavko Kmetič in nekateri poslanci prvega sklica večstrankarske skupščine ter brigadir Viktor Krajnc, takratni poveljnik Teritorialne obrambe za Zahodno Štajersko.

Združenje VSO Zahodna Štajerska

OBELEŽITEV ZAČETKA USPOSABLJANJA PRVIH VOJAKOV V PEKRAH

vso.si 2019 05 16 obelezitev usposabljanja prvih vojakov v pekrah maribor 0117. maj 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V Mariboru je v četrtek, 16. maja, potekala obeležitev začetka usposabljanja prvih slovenskih vojakov v Pekrah in na Igu. Zbrane je na slavnostni seji pokrajine Združenja VSO Vzhodna Štajerska nagovoril generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič.

Združenje VSO Vzhodna Štajerska

Polfinalna tekma v streljanju M-59/66

large-Narocnik SD Grosuplje VSO 14.06.2019 iMode d.o.o. -115. maj 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 11. maja, je na vojaškem strelišču Crngrob v organizaciji Slovenske vojske potekalo polfinalno strelsko tekmovanje M-59/66 »2019«. Na polfinalnem tekmovanju so sodelovale tri ekipe Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in sicer ekipa VSO Južna Primorska 2 v sestavi Rok Furlanič, Fausto Furlanič in Lara Pirjevec, ki je zasedla 9. mesto, ekipa VSO Južna Primorska 1 v sestavi  Robert Hrvatin, Leon Furlanič in Olivero Furlanič, ki je zasedla 13. mesto in ekipa Občinskega Združenja VSO Grosuplje v sestavi Božo Predalič, Blaž, Vtič in Gašper Predalič, ki je zasedla 17. mesto.

Strelsko društvo VSO

30 LET MAJNIŠKE DEKLARACIJE

vso.si 2019 05 08 30 let majniske deklaracije ljubljana 0110. maj 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 8. maja, je v prostorih Slovenske matice potekala obeležitev 30. obletnice Majniške deklaracije, ki je bila prebrana istega dne leta 1989 na zborovanju v podporo četverici JBTZ. Podpisnice so v njej zahtevale suvereno državo slovenskega naroda. Povezovalec večera in eden od avtorjev Majniške deklaracije dr. Dimitrij Rupel je uvodoma poudaril, da so bili prostori Slovenske Matice izbrani s simboličnim namenom, da se 30. obletnica obeleži na istem mestu – Kongresnem trgu. Spomnil je tudi na razliko med Majniško deklaracijo in Temeljno listino. Majniška deklaracija je napovedala Slovenijo kot državo in članstvo v Evropski uniji. Izpostavil je tudi dilemo, ali se mladi danes zavedajo pomena, da je Slovenija članica Evropske unije.

Razpravljavci so predstavili svoje vidike, zgodovinske poglede ter navsezadnje tudi lastne vtise o času, ko je Majniška deklaracija nastala in obdobju, ki je sledilo. Poudarili so, da je bila osamosvojitev Slovenije veliko dejanje, čudež, saj mnogo narodov danes nima lastne države. Lahko smo ponosni, da smo pri tem sodelovali.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

PREDAVANJE NA ŠKOFLJICI

vso.si 2019 04 23 pogovorno omizje andreja zver skofljica 0126. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V torek, 23. aprila, na Škofljici potekal drugi volilni zbor Območnega odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica in volilni zbor Mladinske sekcije VSO Triglav za isto območje, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo.

Zboroma je sledilo predavanje zgodovinarke in direktorice Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreje Valič Zver. Uvodoma nas je pozdravil podžupan Občine Škofljica Boris Zupančič, nagovorili pa so nas tudi predsednica Območnega odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica Simona Pavlič, predsednica Mladinskega odbora Območnega odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica Simona Purkat in generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič. Predavanja se je udeležila tudi poslanka v Državnem zboru RS Alenka Jeraj.

Dr. Andreja Valič Zver je v predavanju predstavila prelomno leto 1989, o dogodkih v tem času v Evropi in svetu ter naredila primerjavo z dogajanjem v Jugoslaviji in v Sloveniji. Tveganja posameznikov so bila takrat ključna za dosego demokratičnih sprememb, ki so tlakovale pot k osamosvojitvi nekdanjih komunističnih držav. Predavanje je bilo obogateno s slikovnim gradivom in predstavitvijo dela Študijskega centra za narodno spravo.

Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica

3. JAVNA TRIBUNA ZDRUŽENJA VSO IN ZBORA ZA REPUBLIKO

vso.si 2019 04 10 javna tribuna eu in slovenija na razpotju vso zzr muzej ljubljana 0112. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 10. aprila, je v sodelovanju Zbora za republiko in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve potekala tretja javna tribuna »Evropa in z njo Slovenija na razpotju – Kam greš, Evropa?«. Gostje večera so bili dr. Andrej Umek, France Cukjati dr. med. in dr. Janez Juhant, pogovor pa je povezoval zgodovinar mag. Jurij P. Emeršič.

Dr. Andrej Umek je spregovoril o gospodarskem povezovanju kot najpomembnejši vsebini EU. Poudaril je, da bo za EU bistvenega pomena spoštovanje Schengena, kar pomeni Evropo brez notranjih kontrol, a hkrati tudi trdno zunanjo mejo. Evropsko povezovanje je tudi pomembno prispevalo h gospodarskemu razvoju. France Cukjati je v svojem prispevku obravnaval tematiko nacionalne identitete v EU. Izpostavil je problem mlajših generacij, ki nimajo izoblikovanega jasnega svetovnega nazora in ne dopuščajo tisočletjem izkušenj naroda, da ga oblikujejo. Tak človek je razosebljen. Tisti, ki v Evropi širijo nestrpnost do nacionalnih čustev in domoljubja pri posameznih narodih, s tem povzročajo evroskepticizem. Narod, ki nacionalne identitete nima, je izgubljen. Poudaril je, da je Evropa kljub vsem totalitarnim režimom uspela ohraniti neko identiteto. Kot zadnji razpravljavec je dr. Juhant spregovoril o krščanskih vrednotah v Evropi. Poudaril je, da temeljev ne moremo iskati v hinduizmu, budizmu, islamu, ampak v krščanstvu, ki spoštuje avtonomnost človeka. Ravno krščanski temelji so vplivali na to, da ljudje danes bolje živimo, je zaključil Juhant.

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

EKSKURZIJA V VAČE – SIMBOLI SLOVENSTVA

vso.si 2019 04 07 ekskurzija v vace geoss 019. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Ob dnevu slovenske zastave sta Občinska odbora Združenja VSO Laško in Celje organizirala strokovno ekskurzijo v Vače z udeležbo na prireditvi Dan slovenske zastave.

Najprej so se odpravili v cerkev sv. Andreja v Vačah, kjer so se udeležili redne nedeljske maše. Nato jim je domači cerkovnik Janez Jurjevec predstavil župnijo in cerkev. Kaplanija na Vačah je bila ustanovljena leta 1437, dekanija pa šele leta 1784 in je obstajala 40 let. Nato so Vače do leta 1970 spadale pod dekanijo Moravče in od tedaj pod dekanijo Litija. Vaška župnija sodi danes med srednje velike. Sedanja cerkev sv. Andreja na Vačah je po ugotovitvah pokojnega župnika Valentina Benedika že šesta. Kot piše v knjigi “Vače” (1972), so sredi 12. stoletja prihajali na Vače menihi iz Stične in božjo službo opravljali v majhni kapeli na Grmu, hribu nad Vačami. Benedik domneva, da je bila tudi prva cerkev na Vačah lesena kot mnoge druge po naših krajih. Druga, zgrajena sredi 13 stoletja, naj bi bila že zidana. V drugi polovici 15. stoletja so na Vačah zgradili tretjo cerkev v gotskem slogu (drugo so verjetno uničili Turki). Tudi četrta cerkev, po Valvasorju je imela štiri oltarje, je bila zidana v gotskem slogu. Imela je prostora za 1.000 vernikov in tri zvonove. Peta cerkev je bila zgrajena v baročnem slogu okoli leta 1700. Po velikem požaru (8. 10. 1834), ki je uničil večji del Vač, so zgradili sedanjo cerkev, ki so jo blagoslovili leta 1844, posvetil jo je škof Anton Wolf, četrto po binkoštno nedeljo leta 1845.

Zvedeli smo da je na Vačah rojen Matevž Ravnikar, prvi tržaško-koprski škof, ko je bila ustanovljena škofija, seveda še v času Avstro Ogrske. Bil je pisatelj. Ob prvem požaru v domači cerkvi na Vačah je zbiral sredstva za obnovo cerkve. Domneva se, da je on naročnik steklenega božjega groba. Takrat še ni bilo elektrike. To steklo, iz katerega je narejen božji grob, učinkuje samo ob primerni svetlobi. Takrat so si pomagali z oljenkami. Da bi bilo prav in pravilno razsvetljen božji grob, so rabili 160 oljenk. Danes je bistveno bolj enostavno, saj samo z elektriko prižgejo luči. V cerkvi se nahaja tudi zemlja, ki jo je na letališču Brnik (danes letališče dr. Jožeta Pučnika) ob obisku Slovenije leta 1996 poljubil papež Janez Pavel II., ki je papeževal v času osamosvojitve RS in je med najzaslužnejšimi, da je Vatikan med prvimi Sloveniji podelil mednarodno priznanje.

Za tem smo obiskali družino Kolenc, ki ima družinsko gledališče. Predstavili so nam Vače skozi zgodovino, med ostalimi tudi Vaško situlo. Za zaključek pa še fosilno morsko obalo, kot pričanje o dogajanjih na teh območjih pred 13 mio. let ter o spremembah, ki so potekale v tem času in prav tukaj v Vačah.

Potem smo si privoščili kosilo in pričakali prireditev Dan slovenske zastave, ki je spomin na dan, ko so v Ljubljani 7. aprila 1848 slovenski študentje z Dunaja prvič izobesili slovensko zastavo. V družbi prijateljev jo je razvil študent prava Lovro Toman, kasneje poslanec v dunajskem državnem zboru, in sicer pri gostilni Zlata zvezda v Wolfovi ulici 8 v Ljubljani. Šlo je za protest proti nemški zastavi, ki so jo istega leta na ljubljanskem gradu izobesili privrženci Nemcev. Zastavo z belo, modro in rdečo barvo smo Slovenci dobili marca 1848, določili pa so jo slovenski izobraženci na Dunaju.

Na prireditvi je evropska poslanka Romana Tomc dejala: »Ni naključje, da je prireditev Dan slovenske zastave vsako leto prvo nedeljo po 7. aprilu prav tu, na Geometričnem središču Slovenije. Na pomniku vklesani verzi slovenske himne, zasajena slovenska lipa, slovenski grbi in drugi simboli slovenstva so svoj prostor našli tu, v simboličnem kraju središča vseh Slovencev. Tu niso po naključju. Tu so z namenom. Kot je srce center življenja vsakega človeka, tako je središče slovenstva tu v Vačah simbolno srce naroda in slovenske države. Države z dolgo tradicijo se pomena državnih simbolov zelo dobro zavedajo. Vedo namreč, da se okrog njih zbira narodova energija, ustvarjalnost in nenazadnje moč, da narod preživi v vseh preizkušnjah in viharjih svoje zgodovine. Tako velika moč se skriva v narodovih simbolih!« Slavnostni govornik Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, pa je spomnil, da smo imeli ob osamosvajanju jasen cilj: vodilo nas je domoljubje in odločna borba za vrednote, domovino, družino in svobodo.

Občinska odbora Združenja VSO Laško in Celje

V GEOSS-u Dan slovenske zastave

vso.si 2019 04 07 dan slovenske zastave geoss 018. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V nedeljo, 7. aprila, je v geografskem središču Slovenije GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah potekala obeležitev 171-letnice slovenske narodne zastave. Prireditev Dan slovenske zastave, ki vsako leto pritegne veliko število praporščakov veteranskih organizacij in zastavonoš slovenskih občin, se je začela s himno RS in slovesnim dvigom slovenske zastave, ki ga je opravila Gardna enota Slovenske vojske.

Pozdravne nagovore so imeli župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Moravče Milan Balažic, predsednik Društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek, Anka Kolenc, podpredsednica Društva GEOSS in Alenka Forte, dr. med. V kulturnem programu so nastopila kulturna društva Občine Moravče in pesnik Tone Kuntner, v glasbenem programu pa Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske. Uvodnim nagovorom je sledil še blagoslov slovenske zastave.

Slavnostna govornika sta bila evropska poslanka Romana Tomc, ki je v svojem govoru poudarila, da so simboli najbolj dragoceni zakladi narodove samobitnosti, v katerih je zapisana zgodovina vseh, ki so se borili za svobodo zato, da mi živimo v samostojni državi, ter predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je dejal, da smo ob osamosvajanju imeli jasen cilj: vodilo nas je domoljubje in odločna borba za vrednote, domovino, družino in svobodo.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

STRELSKO TEKMOVANJE M59 - OBMOČJE POSTOJNA

vso.si 2019 04 06 strelsko tekmovanje m59 obmocje postojna 017. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 6. aprila, je bila v organizaciji Slovenske vojske na vojaškem strelišču Mlake izvedena tekma v streljanju z vojaško polavtomatsko puško M59/66A1 7.62x39mm za območje Postojne. Tekmovanja so se udeležile tudi štiri ekipe Združenja VSO Južna Primorska ter dosegle izjemen rezultat. Ekipno je zasedla prvo mesto Združenje VSO Južna Primorska 1 (Oliviero Furlanič, Leon Furlanič, Robert Hrvatin), na drugi nivo pa se je uvrstila tudi ekipa Združenje VSO Južna Primorska 2 (Fausto Furlanič, Rok Furlanič, Lara Pirjevec), ki je zasedla 4. mesto.

V razvrstitvi posamično je zasedel Rok Furlanič (Združenje VSO Južna Primorska 2) prvo mesto, Leon Furlanič (Združenje VSO Južna Primorska 1) pa tretje mesto.

Vsem sodelujočim strelcem čestitamo, tistim, ki so se uvrstili na drugi nivo, pa želimo čim boljše rezultate.

Združenje VSO Južna Primorska

2. JAVNA TRIBUNA ZDRUŽENJA VSO IN ZBORA ZA REPUBLIKO

vso.si 2019 04 03 javna tribuna eu in slovenija na razpotju vso zzr muzej ljubljana 014. april 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 3. aprila, je potekala druga javna tribuna v sodelovanju Združenja VSO in Zbora za republiko. Na javni tribuni ''Evropa in z njo Slovenija na razpotju - s koreninami ali brez njih?'', so sodelovali zgodovinarka in direktorica Študijskega centra za narodno spravo dr. Andreja Valič Zver, literarni zgodovinar dr. Janko Kos, dr. Jože Rant in Tone Kajzer.

Spraševali so se o vrednostnem sistemu Slovencev in Evropejcev, izpostavili, da je Evropa pred usodnim obratom, da vlada evroskepticizem. Pri tem je Valičeva tudi izpostavila primer Slovenije v prehodu iz totalitaristične v demokratičen sistem v 90-letih, ko smo dobili samostojno državo. "Pučnik je govoril o t.i. poškodovanih mentalitetah - to so ljudje, ki so vedno živeli v totalitarnih sistemih in prevzeli vlogo podrejanja in uboganja ene partije. Od tod izhaja pomanjkanje demokratične kulture, ki se danes kaže tudi v nizkih volilnih udeležbah," je dejala Valičeva.

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

JAVNA TRIBUNA ZDRUŽENJA VSO IN ZBORA ZA REPUBLIKO

vso.si 2019 03 27 omizje kam gres slovenija vso zbor za republiko muzej ljubljana 0127. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 27. marca, je potekala prva javna tribuna Zbora za republiko in Združenja VSO z naslovom »Slovenija, kam greš?«. Na tribuni sta nastopila tudi predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in član predsedstva Združenja VSO dr. Dimitrij Rupel.

Aleš Hojs je spregovoril o Beli knjigi slovenske osamosvojitve, ki je zbornik dokumentov, zoper katerega ni bilo niti enega nasprotovanja ali javnega protesta.  Nato je naredil primerjavo z drugimi »belimi knjigami«, iz katerih ni bilo nikoli nič uresničeno. Spregovoril je tudi o beli knjigi Ministrstva za obrambo, ki naj bi bila končana že februarja, pa je še danes nimamo in v kateri naj bi bili opredeljeni dolgoročni razvojni cilji do leta 2030, čeprav imamo v ta namen že več veljavnih dokumentov. Zakaj se ti ne uporabljajo, kdo bi vedel...

Nadaljeval je z vlaganjem Slovenije v obrambni sistem NATO in dejal: »Pod vsemi levimi vladami se slovenski vojaški in obrambni sistem uničuje, status vojaka pa so spravili na tako nizek nivo, da je izgubil vso vrednost. Mislim, da levičarji to počnejo zavestno. V zadnjih letih imamo povečano število odhodov iz Slovenske vojske. Zaključil je z mislijo, da ne verjame v Belo knjigo slovenske obrambe in meni, da bo njen sprejem zopet mrtva točka na papirju.

Dr. Dimitrij Rupel pa je, med drugim, spregovoril tudi o Demosu. »Demos bi moral, zato, da bi bil vključevalen, izključevati izključevalce, pa tega ni naredil zaradi svoje lastne izkušnje izključevalnosti. Demos je imel za nalogo ustanovitev države. Medtem pa so se izključevalci ohranili do danes, zato pa imamo tako kot je«.

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

OBRAMBA SLOVENIJE 1991 IN DANES

vso.si 2019 03 26 pogovorni vecer kam gres slovenija trzic 0127. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V Tržiču je v torek, 26. marca, potekalo pogovorno popoldne na temo obrambe Slovenije 1991 in danes, na katerem sta sodelovala predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in nekdanji obrambni minister Aleš Hojs ter poslanec v Državnem zboru RS mag. Branko Grims. 

Gosta sta analizirala stanje v družbi in politiki v času procesa slovenske osamosvojitve in danes. Izpostavila sta, da je leta 1991 mnogo fantov stalo v vrsti pred vojašnicami, da bi pomagali ubraniti slovensko osamosvojitev, v narodu pa je bila močna zavest domoljubja. Branko Grims je spregovoril o problemu migracij v današnjem času in pojasnil razliko med aktualnimi migracijami in begunci po letu 1995, po koncu Domovinske vojne na Hrvaškem in v Bosni in ovrednotil pomen vključitve Slovenije v Evropsko unijo in NATO. Gosta pogovora sta si bila enotna, da je pomembno, da danes ubranimo vrednote, iz katerih je nastala samostojna Slovenija.

Hojs je spregovoril tudi o problematiki statusa vojnih veteranov, zlasti po zadnjem zakonu, ko je večina socialno že tako ogroženih veteranov, zaradi minimalnega dviga pokojnine in s tem povezano prekoračitvijo cenzusa, izgubila veteranske dodatke. Ob tem je predstavil pobudo za izboljšanje socialnih pravic veteranov vojne za Slovenijo, ki jo je vložilo Združenje VSO vsem poslanskim skupinam ter analiziral stanje v Slovenski vojski.

Občinski odbor Združenja VSO Tržič

Strelsko tekmovanje M-59/66

IMG 824025. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 23.3.2019 je na vojaškem strelišču Crngrob v organizaciji Slovenske vojske potekalo strelsko tekmovanje M-59/66 »2019«. Na tekmovanju je sodelovalo pet ekip Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO.

 

Ekipa VSO Grosuplje v sestavi Gašpr Predalič, Božo Predalič in Blaž Vtič je v konkurenci 93 prijavljenih ekip zasedla odlično 5. mesto in se s tem uvrstila v polfinale tekmovanja. Med posamezniki pa je v konkurenci 279 prijavljenih tekmovalcev, član ekipe VSO Grosuplje Gašpr Predalič z doseženimi 85 krogi zasedel odlično 1. mesto, član ekipe VSO Rakitnica Bojan Hočevar pa je bil z doseženimi 84 krogi odličen 3.

 

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Preberi več

STRELSKO TEKMOVANJE M59 - OBMOČJE CELJE

vso.si 2019 03 15 strelsko tekmovanje m59 celje 0121. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 15. marca, je v okviru Slovenske vojske potekalo tekmovanje z vojaško polavtomatsko puško M59, ki se ga je udeležilo tudi 7 ekip iz območja Celje.

Na tekmovanju so sodelovale ekipe: Združenje VSO Zahodna štajerska 1, 2, 3 in 4, 2 ekipi Občinskega odbora Združenja VSO Laško 1 in 2 ter ekipa SD VSO Velenje. Prvo mesto, ter s tem uvrstitev na II. nivo tekmovanja se je uvrstila ekipa SD VSO Velenje. Najboljši strelec na tekmi je bil Jurij Mohor, član ekipe SD VSO Velenje.

Občinski odbor Združenja VSO Laško

PREDAVANJE ZA MLADE O OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE

vso.si 2019 03 15 predavanje za mlade osamosvojitev celje 0120. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 15. marca, je v Celju potekal pogovorni popoldan z mladimi in ostalimi tekmovalci, ki so se v okviru Združenja VSO udeležili tekmovanja z vojaško polavtomatsko puško M 59.

Mlada generacija preko šolskega sistema ni seznanjena in poučena o zgodovinskih dejstvih nastanka samostojne države Republike Slovenije. Predavanje za mlade je o poslanstvu Združenja VSO in osamosvojitvi Slovenije imel nekdanji predsednik, član Predsedstva Združenja VSO, poslanec v času osamosvajanja RS in vodja stavke in sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre Slavko Kmetič.

Uvodoma je navzoče pozdravil tudi predsednik Občinskega odbora Združenja VSO Laško Srečko Javornik. Na predavanju je Slavko Kmetič spregovoril o razpadu Jugoslavije, o t.i. mitingu resnice, o pomenu stavke strojevodij 1988, poudaril pomen in vlogo Manevrske strukture narodne zaščite, ter o samem procesu osamosvojitve in o poslanstvu Združenja VSO.

Po zaključku uradnega dela se je pogovor sproščeno nadaljeval ob kosilu v Ribogojnici Ferlič. Mladi generaciji je Slavko Kmetič zanetil iskrico vedoželjnosti, da se poučijo o zgodovinskih dejstvih, ki so pripeljale Slovenijo do samostojnosti, zato so s ponosom podpisali pristopne izjave Združenja VSO, ki ohranja vrednote slovenske osamosvojitve.

Na dogodku je sodeloval tudi praporščak Združenja VSO Žan Javornik.

Občinski odbor Združenja VSO Laško

PREDSTAVITEV KNJIGE "STAVKA, KI JE IZTIRILA RDEČI REŽIM"

vso.si 2019 03 14 predstavitev knjige stavka strojevodij velenje 0115. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Ženski odbor SDS Savinjsko-Šaleške regijske koordinacije in Občinski odbor Združenja VSO Velenje sta v četrtek, 14. marca, v Knjižnici Velenje pripravila predstavitev knjige »Stavka, ki je iztirila rdeči režim« avtorjev Slavka Kmetiča in Gašperja Blažiča. V knjigi avtorja opisujeta železničarsko stavko in dogodke izpred dobrih 30 let, ko se je začela rojevati naša država. Slavko Kmetič je spregovoril o svoji vlogi v veliki stavki strojevodij leta 1988 in o okoliščinah, ki so do stavke pripeljale, Gašper Blažič pa o vlogi medijev takrat in danes. Gosta sta orisala tudi čas procesa osamosvojitve Republike Slovenije in spomine na osamosvojitveno vojno 1991. Z avtorjema se je pogovarjala Alenka Gortan.

Ženski odbor SDS Savinjsko-Šaleške regijske koordinacije

PODPIS POGODBE ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI

vso.si 2019 03 13 podpis pogodbe nvo mors ljubljana 0114. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 13. marca, je na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije potekalo podpisovanje pogodb za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov. V imenu Združenja VSO se je podpisa udeležil podpredsednik Franci Feltrin.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

OKROGLA MIZA ''MEDNARODNO PRIZNANJE SLOVENIJE''

vso.si 2019 03 13 omizje mednarodno priznanje slovenije muzej ljubljana 0113. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 13. marca, je v Muzeju VSO potekala seja Pokrajine VSO Ljubljana. Po seji je predsednik Pokrajine VSO Ljubljana in predsednik Občinskega odbora VSO Ljubljana-mesto podal pričevanje o spominih na osamosvojitev Republike Slovenije in mednarodno priznanje, kot sklep osamosvojitvenega dogajanja. Dogodek je povezovala vodja Mladinske sekcije VSO Triglav in članica predsedstva Združenja VSO Simona Pavlič. Za tem so si mladinci iz Ljubljane ogledali priložnostno razstavo Ameriški Slovenci in njihov prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Slovenci po svetu so se namreč vzporedno z dogajanjem v Sloveniji organizirali in so pri vladah v državah, kjer so živeli, naslavljali pobude za njeno čim prejšnje mednarodno priznanje. V ta namen ozaveščanja o dogajanju v Sloveniji v času vojne in agresije JLA na Slovenijo pa so pisali za tuje medije prispevke ter organizirali javna zborovanja v narodnih nošah z zastavami in emblemi samostojne Republike Slovenije.

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve

PREDAVANJE O PROCESU OSAMOSVOJITVE

vso.si 2019 03 05 predavanje kmetic krscanski forum 015. marec 2019 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V torek, 5. marca, je član predsedstva Združenja VSO Slavko Kmetič izvedel predavanje o osamosvojitvi za Krščanski forum. Slavko Kmetič, nekdanji predsednik Združenja VSO, poslanec osamosvojitvene vlade, vodja železničarske stavke, je spregovoril o svoji vlogi v prelomnem letu 1991, nastanku MSNZ, 30-letnici formiranja političnih zvez in o osamosvojitvi Slovenije. Pri tem je izrazil obžalovanje, da naš narod nima pojma, kako je nastal, niti kako je nastala Slovenska vojska, medtem, ko celo na West Pointu v ZDA preučujejo primer Manevrske strukture narodne zaščite. Krščanskemu forumu pa je dejal: »Kristjani ste tukaj ključni, da proaktivno delujete, da se širi resnica, kajti še nas je nekaj, ki nam ta država nekaj pomeni. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je trenutno edino, ki obeležuje dogodke iz časa demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije, v šolah tega večinoma ne učijo«.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Obvestila članom

Kontakt

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana

tel.: 08 382 35 30

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontakt za medije:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Z uporabo naših spletnih storitev soglašate z uporabo piškotkov. Želim izvedeti več >>