Novice

Združenje VSO presenečeno nad odločitvijo ministra Jakiča

jakic 21 03 13 128. november 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je že 5. 11. 2013 zaprosilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za pomoč pri opremljanju dela članov z veteranskimi uniformami, ki bi bile identične uniformam, ki so jih v obdobju osamosvajanja nosili slovenski vojaki. Vse do danes s strani ministrstva nismo prejeli uradnega odgovora na našo prošnjo. Včeraj pa smo bili preko medijev seznanjeni s tem, da je obrambni minister Republike Slovenije Roman Jakič našo prošnjo zavrnil. Takšno ravnanje ministra nas preseneča, kajti združenje, ki ima status društva v javnem interesu, ima s slovensko vojsko podpisan sporazum o sodelovanju v katerem je med drugim predvidena tudi pomoč SV pri nabavi veteranskih uniform za člane združenja.

Posebej presenečeni pa smo bili nad ministrovo argumentacijo. V enem od medijev so ga namreč navedli: »Obrambni minister pravi, da združenje kot svoje osnovno poslanstvo poudarja predvsem ohranjanje pristnega zgodovinskega spomina na dogodke iz slovenskega osamosvajanja, krepitev domoljubja in narodne zavesti: »In v tem kontekstu se mi zdi, da bi bilo omenjeno opremo problematično donirati.«

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je za uniforme zaprosilo zato, ker želimo 17. 12. na spominski slovesnosti ponazoriti postroj 1. specialne brigade iz leta 1990, kasneje pa tudi druge podobne dogodke, ki predstavljajo pomembne mejnike v procesu osamosvajanja Republike Slovenije. Tudi člani drugih veteranskih ali podobnih združenj ob obeležitvah dogodkov, ki se jim zdijo pomembni, ponazorijo duh tistega časa z nošenjem uniform. Tako npr. lahko na vsaki proslavi, ki jo prireja Združenje za vrednote NOB vidite njihove člane ali pripadnike v uniformah. Nekateri od njih pa nosijo celo trofejno orožje.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Odločitev o slovenski samostojnosti

vso.si 2013 11 08 odlocitev o slovenski samostojnosti poljce 049. november 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V Poljčah na Gorenjskem je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ob 23 letnici, pripravilo svečano obeležitev sprejetja zgodovinske odločitve takratnih delegatov Demosa, da bodo Slovenci o osamosvojitvi in odhodu iz takratne Jugoslavije, odločali na plebiscitu.

Tako so 9. in 10. novembra 1990 delegati vladne koalicije Demos, ministri in nekateri strokovni sodelavci med drugim sklenili, da Skupščina Republike Slovenije za 23. december razpiše referendum, na katerem se bo ljudstvo odločilo o nadaljnjem bivanju v Jugoslaviji oziroma o odcepitvi in osamosvojitvi samostojne države Slovenije. Tega zgodovinskega dogodka se vsako leto s slovesnostjo v Poljčah spominja Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Kot je v nagovoru opozoril novo izvoljeni predsednik združenja Aleš Hojs, je namen vsakoletnih obeležitev predvsem osveščanje slovenskega naroda o temeljnih vrednotah slovenske osamosvojitve in poudaril, da je pred nami še kar precej dela, da se bodo le-te znova vrnile in zaživele v našem prostoru.

Na včerajšnji prireditvi v Poljčah so se zbrali takratni člani Demosovega poslanskega kluba, številni akterji iz časa osamosvojitve Slovenije in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, slavnostni govornik pa je bil takratni minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel. Ta je med drugim dejal, da za rešitev iz težav, ki smo si jih prislužili sami, potrebujemo novo zbranost in sodelovanje vseh ljudi dobre volje ter dodal, da se mu to zdi edini način, da bi držali obljube, ki so jih oblikovali na sestanku v Poljčah pred 23-imi leti.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Delegacija Združenja VSO položila venec

2013-10-29 - poloitev venca padlim v vojni za Slovenijo29. oktober 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Danes, 29. oktobra 2013, so člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, predsednik Slavko Kmetič, generalni sekretar dr. Božo Predalič, podpredsednica dr. Alenka Žagar Slana in člani Mladinske sekcije VSO Triglav, položili venec pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo na pokopališču na ljubljanskih Žalah.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Obletnica odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije

jla-koper-odhod 27 10 1326. oktober 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Mineva 22 let, ko je v noči iz 25. na 26. oktober 1991 iz pristanišča v Kopru za vedno odplula Jugoslovanska ljudska armada, ki je s silo skušala preprečiti plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za razglasitev lastne države. Odhod zadnjega agresorskega vojaka pa ni pomenil samo sklepnega dela v procesu slovenskega osamosvajanja, temveč tudi dokončno slovo od simbola rdeče zvezde in ikonografije, ki ima svoje mesto v zgodovini nekdanje skupne države.

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve zato razumemo odhod zadnjega vojaka iz Slovenije kot dokončno simbolno gesto preloma s prejšnjim režimom in starimi totalitarnimi simboli.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Ustanovitev Občinskega odbora Združenja VSO Nova Gorica

Bela knjiga - predstavitev Nova Gorica 22.10.2013 122. oktober 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ustanavlja območne in občinska odbore. Tako so danes v Novi Gorici ustanovili občinski odbor, za predsednika pa izvolili Otona Filipiča. Ob tem je Združenje, v Kulturnem domu Nova Gorica, pripravilo še slovesnost s predstavitvijo zbornika ''BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE'', ki jo je izdala Založba Nova obzorja, v letošnjem juniju, ob Dnevu državnosti. Zbornik je tudi tokrat v pogovoru z moderatorko, dr. Andrejo Valič Zver, direktorico Študijskega centra za narodno spravo, predstavil Janez Janša, ki je z odgovori in spomini na prelomno obdobje slovenske zgodovine, dvorano večkrat pripravil do ploskanja. V tokratni predstavitvi Zbornika, v katerem so zbrani dokumenti, ki med drugim kažejo, da v začetku 90. let prejšnjega stoletja vsi niso bili za slovensko osamosvojitev, sta se moderatorka in Janez Janša na začetku dotaknila velikih razlik med Majniško deklaracijo, ki so jo sprejeli ''pomladniki'' in Temeljno listino, ki so jo sprejeli takratni oblastniki. V nadaljevanju sta se osredotočila predvsem na čas odločanja in sprejemanja obrambne zakonodaje v takratni Skupščini in željah nekaterih, da se Slovenija demilitarizira. To bi, po besedah Janeza Janše, pomenilo, da bi vsaj za nadaljnjih nekaj desetletij pozabili na osamosvojitev Slovenije, če bi do nje sploh kdaj prišlo.

Janša se je ob koncu dotaknil tudi simbolov Slovenske države in poudaril, da ima Slovenija simbole, ki združujejo in ki se morajo uporabljati na državnih proslavah, kdor pa hoče, naj ideološke simbole, ki razdružujejo in spominjajo na čas diktature, bencina na bone in kavbojke v Trstu, uporablja na svojih stanovskih prireditvah. Danes poteka spopad simbolov preteklosti in simbolov slovenske državnosti je dejal Janez Janša in dodal, da je izid tega spopada, ne glede na krizo, ne glede na to, da 12.000 ljudi v Stožicah prepeva Internacionalo, jasen. V tem spopadu lahko zmagajo samo skupni simboli. SIMBOLI PRETEKLOSTI NIKOLI VEČ!

Proti koncu predstavitve ''BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE'' so svoje poglede na čas nastajanja slovenske države predstavili tudi nekateri obiskovalci. Prisotne je v imenu Mestne občine Nova Gorica pozdravila svetnica Milojka Valantič, v kulturnem programu je nastopila vokalno instrumentalna zasedba Kresnice.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Ustanovitev Območnega odbora Združenja VSO Kobarid-Tolmin-Bovec

Bela knjiga - predstavitev Kobarid 17.10.2013 317. oktober 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V nabito polni dvorani Doma Andreja Manfrede v Kobaridu je drevi potekala prireditev ob ustanovitvi Območnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Kobarid-Tolmin-Bovec. Člani združenja so se pred prireditvijo zbrali na ustanovni skupščini in za prvega predsednika Območnega odbora Združenja VSO Kobarid-Tolmin-Bovec izvolili Valterja Rutarja, ki je prisotne na prireditvi tudi pozdravil. Osrednji dogodek prireditve je bila predstavitev zbornika ''BELA KNJIGA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE'', ki jo je izdala Založba Nova obzorja v letošnjem juniju, ob Dnevu državnosti.

V zborniku so objavljeni številni dokumenti iz časa osamosvajanja Slovenije, ki jih je zbralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Zbornik vsebuje dokumente, ki med drugim kažejo, da v začetku 90. let prejšnjega stoletja vsi niso bili za slovensko osamosvojitev. Knjiga pa je tudi odgovor na poskuse relativizacije osamosvojitvenih dogodkov in je nastala v želji, da bi ljudje bolje poznali ta del zgodovine.

Predstavitev zbornika je v pogovoru z Janezom Janšo moderirala dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. V kulturnem programu je nastopil Mešani pevski zbor Planinska roža iz Kobarida, prisotne pa je pozdravila tudi županja Občine Kobarid, Darja Hauptman.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Predlog Združenja VSO predsedniku Državnega zbora RS

Zbor odposlancev 2013 - vabilo29. september 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovani!

Na petkovem sestanku predsedstva VSO smo z začudenjem prebrali vabilo na »slovesnost v počastitev 70. letnice Zbora odposlancev slovenskega naroda«, pri čemer nas je posebej začudila trditev, da so bili na tem zboru »položeni temelji slovenske državnosti«. Čeprav v Združenju VSO spoštujemo zgodovinska dejanja Slovencev, tudi partizanski upor proti okupatorju, imamo nekaj težav z besedilom vabila na prireditev, katere častni pokrovitelj ste.

Kot je znano, udeležencev kočevskega zborovanja - glede na vojne razmere in glede na veljavnost Dolomitske izjave, ki je 7 mesecev pred tem (28. februarja 1943) ukinila oz. prepovedala koalicijski (t.j. pluralističen) značaj Osvobodilne fronte - niso izbirali po demokratičnih, ampak po merilih privrženosti tedanji »avantgardi slovenskega osvobodilnega gibanja«, tj. Komunistični partiji Slovenije.

Kot ugotavljajo sami partizanski zgodovinarji, so se »odposlanci«, ki iz omenjenih razlogov niso mogli predstavljati vsega slovenskega naroda, v nočeh med 1. in 4. oktobrom 1943 odpovedali »narodnemu vprašanju« in se posvetili »družbeno-razrednim vidikom« prihodnje revolucionarne ureditve. Kočevski zbor ni polagal temeljev slovenske državnosti, ampak kvečjemu temelje jugoslovanske diktature.

V VSO menimo, da imajo organizatorji prireditve ob 70. obletnici priložnost pojasniti trditev o polaganju temeljev slovenske državnosti leta 1943 - pa tudi druge neresnične trditve in nesporazume. Prireditelji slovesnosti bi morali ob tej priložnosti razložiti pomen scenografije Kočevskega zbora s Stalinovo sliko in zborove izjave »hvaležnosti ruskemu narodu«. Nasledniki kočevskih odposlancev so - kot je znano - ogorčeno zavračali slovensko državnost. Leta 1948 so slavnemu juristu in avtorju knjige Država Leonidu Pitamicu odvzeli članstvo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Leta 1972 so Staneta Kavčiča odstavili zaradi miselnega delikta, povezanega s sestankom s Cirilom Žebotom, predsednikom Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo (1945) in avtorja prispevkov v izseljenski publikaciji Slovenska država (1950). Leta 1987 so odstavili urednika Nove revije, ki je objavila Prispevke za slovenski nacionalni program, pri čemer so izjavili, da bodo storili vse, da se njihove ideje ne bi nikoli uveljavile.

Temelje slovenske državnosti smo postavljali s plebiscitom leta 1990, predvsem pa z dejanji Državnega zbora leta 1991, z ustavo in z mednarodnim priznanjem samostojne in neodvisne države ob koncu leta 1991.

Spoštovani, predlagamo vam, da kot častni pokrovitelj dogodka apelirate na organizatorja, da popravi vabilo na prireditev in pritrdite neoporečni ugotovitvi, da se je lahko slovenski narod izoblikoval v državo šele z opustitvijo miselnosti, kot se je uveljavila na Kočevskem zboru pred sedemdesetimi leti.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Odziv Združenja VSO na pritisk ministra Jakiča

27. avgust 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) smo začudeni nad ravnanjem obrambnega ministra Romana Jakiča, ki v demokratični Sloveniji odreka pravico posameznikom, da se udeležujejo spominskih slovesnosti za mrtvimi, kar je povsem normalni standard v vseh državah članic NATA.

Očitno želi obrambni minister Roman Jakič načrtno preusmeriti pozornost od težav in problemov, ki hromijo državo Slovenijo. Seveda govorimo o nedopustnem vmešavanju vladajoče politike v gospodarstvo, nepotrebnemu obremenjevanju slovenskega gospodarstva in prebivalstva z novimi dajatvami ter siromašenju že tako skromnih prejemkov upokojencev in občutno zmanjševanje standarda celotne populacije, za katere vlada ne najde ustreznih rešitev.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

 

Odziv Združenja VSO na sodbo Igorju Bavčarju

vso.si 2012 09 09 Pristava 319. julij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Za konkreten komentar sodbe Igorju Bavčarju v zadevi Istrabenz, bo potrebno počakati do pravnomočnosti sodbe. V Združenju VSO menimo, da se mora vsak sodni postopek speljati korektno in pošteno v skladu z zakonodajo ter pravnimi normami. Tudi v tem procesu velja, da je obtoženec nedolžen, dokler se mu krivda pravnomočno ne dokaže. Združenje VSO upa, da bodo sodni postopki speljani tudi za vse tiste, ki so po osamosvojitvi oškodovali državo Slovenijo.

Ne glede na izrečeno sodbo pa Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve spoštuje pomemben prispevek Igorja Bavčarja, kot ene ključnih oseb slovenske osamosvojitve.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Financiranje domoljubnih in veteranskih organizacij

16. julij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Financiranje domoljubnih in veteranskih organizacij s strani države oz. lokalnih skupnosti ni sistemsko urejeno. Pravne podlage so različne - sklepi vlade, Zakon o vojnih veteranih, Zakon o vojnih invalidih, Zakon o žrtvah vojnega nasilja, itd. Pri tem so najbolj sporni kriteriji, ki jih pravzaprav ni. Analiza prejetih sredstev bi pokazala, da je v samostojni Republiki Sloveniji največ sredstev prejela ZZB. Sredstva so se delila na podlagi diskrecije vsakokratnega ministra za delo, družino in socialne zadeve oziroma po politični odločitvi v Državnem zboru ob sprejemanja državnega proračuna. V zadnjem obdobju (7 let) sta največ denarja (dve tretjini vsega denarja za domoljubne in veteranske organizacije) prejeli ZZB NOB in ZVVS (po cca. pol milijona evrov letno), ostalih 12 organizacij pa si je razdelilo skupaj cca. pol milijona evrov letno. ZVVS je začela prejemati enakovreden delež glede na ZZB v letu 2005, nato pa obdržala ta delež tako, da je začela prevzemati vrednote nekega drugega obdobja in neke druge države, sodelovala na javnih shodih v podporo levi politični opciji ter sodelovala na "pouličnih'' revolucijah za odstranitev vlade Janeza Janše.

Problematika financiranja domoljubnih in veteranskih organizacij je zelo kompleksna, saj iz obdobja osamosvojitve in vojne za Slovenijo obstajajo štiri zveze oziroma društva (ZVVS, Sever, Zveza Moris in VSO), obdobje druge svetovne vojne pa ima še vedno dominantno ZZB in odrinjeno Novo zavezo. Tovariši obvladujejo načelo "deli in vladaj". Prav tako leva politična opcija ne jemlje privilegijev svoji volilni bazi, desno sredinska vlada pa je veteranom 1991 odvzela še tisti minimum, ki so ga imeli po 50-em letu.

Teoretično bi morala biti sredstva iz državnega proračuna razdeljena po zgodovinskih obdobjih, najmlajše bi moralo dobiti največ (1990-1991), najstarejše pa najmanj. Težava je tudi v razumevanju pojma "delovanje v javnem interesu". Zagotovo ni mogoče dajati sredstev nevladnim organizacijam, da izvajajo aktivnosti v podporo neki politični ali katerikoli opciji. Pri razdeljevanju sredstev bi bilo potrebno upoštevati tudi materialno stanje, saj imajo npr. ZZB, vojni invalidi kar nekaj nepremičnin še iz časa, ko so bile to družbeno politične organizacije.

Vse to so naplavine nerešenega statusa takoj ob osamosvojitvi. Tovariši so si svoje privilegije legalizirali in od njih ne odstopajo.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Mladinska sekcija Združenja VSO – Triglav

24. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Mladinska sekcija Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve -Triglav pod svojem okriljem združuje mlade, ki se zavzemamo za višjo stopnjo kulturne zavesti ter narodno in državljansko pripadnosti pri mlajši populaciji.

Domovina in poznavanje procesa osamosvojitve Slovenije nekako ne najdejo prave vrednosti v naši zavesti. Sprašujemo se, zakaj je stanje tako? Zakaj nam, ko gre za Slovenijo, zmanjka volje, poguma in samozavesti? Kje so ob državnih praznikih slovenske zastave? Povsod po svetu so ponosni na svoje simbole in jih uporabljajo bolj pogosto kot mi. Nam se zatakne že pri Zdravljici, ki opeva le narode na splošno. Prav zavzeto pozabljamo nase. Prešernova pesem, ki je po vsebini in obliki pesem napitnica v drugi kitici opeva slovensko zemljo in narod. Podpiramo prizadevanja, da se 7. kitici doda še 2. kitica, saj smo mnenja, da je najprej potrebno biti ponosen nase in na svojo preteklost. Le samozavesten narod lahko spoštuje tudi druge narode.

Izraz domoljubja je poleg slovenske zastave in himne tudi poznavanje slovenske zgodovine. Z osamosvojitvijo Slovenije nam je uspelo to, o čemer že stoletja dolgo sanjajo Baski, Katalonci, Kurdi in drugi narodi brez lastne države – imamo svojo državo. V času procesa osamosvajanja in demokratizacije Slovenije je veliko pogumnih ljudi ubranilo slovensko državo, imeli smo dobro vojaško taktiko, srčne, pogumne in domoljubne ljudi. Zato nikakor ne moremo pristati na kriminalizacijo slovenskih osamosvojiteljev, na njihovo diskreditacijo in poskuse omadeževanja njihovih imen. Ljudje, ki si samostojne Slovenije niso želeli, ne smejo voditi naše države in ne smemo dovoliti, da blatijo ljudi, ki so za samostojnost naredili največ. Ljudem, ki poskušajo odstraniti iz javnega življenja domoljube, zavedne Slovence in potvarjati slovensko zgodovino, sporočamo: Ne, ne dovolimo!

Čas je, da resnica o slovenski osamosvojitvi pride v šolski sistem, v učbenike za zgodovino, v učne načrte in da se zgodovini Slovencev nameni več ur obravnave. Dejstvo je, da ne poznamo svoje lastne nacionalne zgodovine in to je nacionalna sramota, za katero smo odgovorni vsi: od posameznika, družine, do šolskega sistema, politike in celotne družbe. Le kdor pozna svojo zgodovino, je lahko trdna in samozavestna oseba, ki ne naseda medijskim manipulacijam in lahko dela v dobrobit naroda. Ob državnem prazniku čestitamo vsem Slovenkam in Slovencem ter vsem državljanom Republike Slovenije! Veliko znanja, razuma, volje, poguma in samozavesti!

Mladinska sekcija Združenja VSO - Triglav

Združenje VSO obnovilo Pomnik padlim v vojni za Slovenijo 1991

23. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je na podlagi soglasja upravljavca in preko pooblaščenega izvajalca prejšnji teden obnovilo Pomnik padlim v vojni za Slovenijo 1991, saj so imena in priimki padlih v vojni, ki so darovali svoja življenja za komaj razglašeno samostojnost Republike Slovenije zaradi poteka časa zbledela. Glede na dogajanja ob letošnji državni proslavi pa kaže, da so ta imena zbledela tudi v zavesti tistih, ki na neokusen način vsiljujejo simbole nekega drugega časa in neke druge mentalitete. Svojcem padlih se za nerazumna ravnanja najvišjih predstavnikov Republike Slovenije globoko opravičujemo.

V znak mirnega javnega protesta se praporščak Združenja VSO ne bo udeležil jutrišnje slavnostne seje v Državnem zboru niti državne proslave na Kongresnem trgu. Po napovedih organizatorjev bodo na obeh dogodkih ob Dnevu državnosti Republike Slovenije prisotni prapori z rdečo zvezdo, ki simbolizira agresorsko jugoslovansko vojsko in režim, ki je s silo skušal preprečiti plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za razglasitev lastne države.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Združenje VSO obsoja kriminalizacijo osamosvojitvene vojne

20. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) ugotavljamo, da se v Sloveniji intenzivno izvaja poizkus kriminalizacije osamosvojitvene vojne in s tem tudi njenih ključnih ljudi. V sklopu teh aktivnosti spada tudi izid knjige, ki opisuje tragično usodo pilota helikopterja JLA Tonija Mrlaka. Ob predstavitvi knjige smo zasledili izjavo tovariša Milana Kučana v kateri želi, da se razkrije resnica o tem dogodku. To izjavi človek, ki je imel in še ima moč, da bi Slovenija odkrila resnico o povojnih pobojih in umazanih podrobnostih prejšnjega totalitarnega sistema, ki je omogočil, da je JLA napadla lastno ljudstvo.

Če že govorimo o potrebi po preiskavi po 20-tih letih, pa bi bilo potrebno začeti od začetka, in sicer pri razorožitvi Slovenije ali povedano drugače VELEIZDAJI SLOVENIJE. Dejstvo je, da je bila 27. 6. 1991 Slovenija ogrožena in napadena s strani agresorske JLA. Slovenija se je branila, kar je legitimna pravica tako posameznika, naroda ali države. Vendar pa ljudje, ki nikoli niso bili za samostojno Slovenijo, katera jim je omogočila veliko blagostanje, to pravico očitno zavračajo in pljuvajo po lastnem narodu. To pa je skrajno sprevrženo dejanje. V Združenju VSO smo trdno odločeni, da bomo branili in ubranili vrednote na katerih temelji Slovenska država. Nikoli ne bomo dovolili restavracije prejšnjega totalitarnega režima.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

V Združenju VSO presenečeni nad sodbo v zadevi Patria

5. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, podobno kot vsa slovenska demokratična javnost in veliko število pravnih strokovnjakov, zgroženo ugotavlja, da se ob 25. obletnici procesa proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani, dogaja nekakšna repriza politično motiviranih procesov in obsodb, ki temeljijo zgolj na katastrofalno slabo skonstruiranih indicih, o kakršnihkoli dokazih pa niti sledu. Vrsta skrajno nenavadnih okoliščin, od medijsko napovedanega procesa pred petimi leti, popolnih netočnosti v obsodilni sodbi, do bizarnih obtožb o neugotovljenih dneh, neznanih in neidentificiranih načinih komunikacije, upravičeno poglablja sum v to, da proces ni sledil pravosodnim, temveč političnim ciljem.

Očitno vnaprej napisana obsodba zato ne sme in ne more zdržati, če želimo doseči ideale pravne in demokratične države, kot najvišje postavljenih ciljev osamosvojitvenih vrednot, katere dosledno varuje tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Strahopetni mazači oskrunili simbol slovenske enotnosti

JBTZ tabla grafiti-22. junij 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) najostreje obsoja sinočnjo mazaško akcijo, ki je oskrunila pročelje Roške ulice in s tem simbol enotnosti najbolj ključnega obdobja slovenske demokratizacije.

Takšne stvari ponoči počenjajo fašisti nad spomeniki slovenskega narodnega odpora v zamejstvu, svoje čase pa je to nad podobnimi spomeniki na avstrijskem Koroškem počenjala SDV, kar je lepo razkril Igor Omerza v knjigi o Velikovškem atentatu. Zdi se, da so na delu ideološki nasledniki tistih, ki načrtno črnijo tiste točke v slovenski zgodovini, ki nas družijo.

Na pročelje Roške lahko zlijejo hektolitre črnila in si izmislijo še takšne napise, njenega izročila in duha ne morejo prekriti. Preživel je sistem, ki je grozil s smrtjo, pa ne bo skrivačev, ki v zavetju noči strahopetno mažejo oči predvsem sebi.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Obrambni minister sprožil nepotrebne delitve naroda na ideološki podlagi

18. maj 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje VSO je zgroženo nad ravnanjem obrambnega ministra Romana Jakiča, ki je na današnji slovesnosti v Celju poimenoval vojašnico Slovenske vojske po partizanskem komandantu Francu Rozmanu Stanetu. S to poniglavostjo je minister Jakič ponovno in povsem po nepotrebnem zanetil delitev slovenskega naroda na ideološkem fundamentu. Ravnanje ministra Jakiča je sicer razumljivo, ker z najnovejšo delitvijo očitno skuša preusmeriti pozornost od zavožene vladne politike, neuspešne predsednice vlade Alenke Bratušek in njenega tajkunskega botra Jankovića.

Več kot dve desetletji parlamentarne demokracije sta bili potrebni, da je v Sloveniji dozorelo spoznanje o spornosti Franca Rozmana Staneta in se začelo s kritično distanco razpravljati o krvavih zločinih, v katere naj bi bil nesporno vpleten in nad katerimi so se zgražali celo najbolj zagrizeni partijci z Edvardom Kardeljem na čelu. Prejšnjemu obrambnemu ministru Alešu Hojsu gre vse priznanje, ko se je pogumno odločil, da ime narodnega heroja Franca Rozmana Staneta ne bo več na pročelju osrednje vojašnice Slovenske vojske v Ljubljani. Tja preprosto ne sodi. Poteza ministra Hojsa je pomenila ogromni pozitivni preskok v miselnosti in razumevanju polpretekle zgodovine. Minister Jakič pa nas je po javnem naročilu ljubljanskega župana Jankovića, ki ga je izrekel pred dobrim tednom na Orlah, poslušno vrnil na stare tirnice razdora.

Združenje VSO z vsem spoštovanjem sprejema in ceni upornike, ki so se med II. svetovno vojno uprli z orožjem ali brez njega italijanskemu in nacističnemu okupatorju. V nobenem primeru pa ne odobravamo vojnih zločinov in čaščenja akterjev tega človeku nevrednih dejanj. Franc Rozman Stane je preveč sporna oseba, da bi po njem poimenovali karkoli, dokler ni pojasnjena njegova vloga med II. svetovno vojno in ovržene obtožbe, da si je roke umazal s slovensko krvjo.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Za treznost in razum

18. marec 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Nabor kandidatov mandatarke Alenke Bratušek za novo vlado Republike Slovenije ne vzbuja pretiranega optimizma. Posebej izstopa predlog g. Romana Jakiča za obrambnega ministra. Ta predlog gotovo ni in ne more biti v ponos državljankam in državljanom, še posebej pa ne Slovenski vojski in vsem tistim, ki smo za novo državo zastavili svoja življenja. V slovenski javnosti je še vedno živa slika nastopov in delovanja tedanjega delegata Romana Jakiča v skupščini Republike Slovenije.

Delegat Roman Jakič je namreč aktivno nastopal in deloval proti nastajanju slovenskih obrambnih sil, zganjal kvazi mirovništvo in poveličeval agresorsko JLA. Namesto podbude in jasne podpore slovenski osamosvojitvi, je z destruktivnim delovanjem in poniglavostjo vnašal nemir in negotovost v vrste teritorialne obrambe in policije, ki so se odločno in hrabro zoperstavili agresorski JLA.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve poziva g. Romana Jakiča, naj odstopi od nameravane kandidature, mandatarko Bratuškovo pa, če se g. Jakič ne bo sam zahvalil za povabilo, da naj umakne sporni predlog za novega obrambnega ministra. Verjamemo, da bo pri imenovanju novega obrambnega ministra prevladal razum in spoštljiv odnos do vseh pripadnikov in aktivnih udeležencev osamosvojitvenih prizadevanj.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve podpira predsednika vlade

IMG 256615. januar 2013 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovani predsednik vlade, g. Janez Janša,

v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Vam izrekam vso podporo in spoštovanje do vašega dosedanjega dela. Želim, da vztrajate na poti reform in reševanja krize in ne podležete očitkom v kolikor sodite, da so neutemeljeni ter uporabite vsa pravna sredstva, da dokažete svojo nedolžnost. Zaradi interesov slovenske države, gospodarstva in ljudi, ki verjamemo, da je Slovenija na pravi poti, Vas Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve podpira in je prepričano, da bodo na koncu zmagale reformne sile.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO)

Slavko Kmetič, predsednik

Lažne dileme

21. december 2012 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V zadnjih dneh so se s podpisi nekaterih znanih osebnosti, kot sta Veno Taufer in Jože Pirjevec, pojavile politične ocene in pobude, ki uporabljajo retoriko slovenske pomladi, njihov pravi namen pa je udaren obračun z njo.

Tako se je na primer Odbor za pravično in solidarno družbo, ki ga vodi Jože Pirjevec, sestal pred nekdanjim ljubljanskim vojaškim sodiščem na Roški cesti in si za geslo izbral poziv »Nazaj na Roško«. Provokacija, pravzaprav farsa, je predvsem v tem, da Janeza Janšo po 24 letih namesto jugoslovanske komunistične vojske obsoja Pirjevčev odbor, ki se je postavil v vlogo naslednika nekdanjega Bavčarjevega odbora. Bavčarjev Odbor za človekove pravice je leta 1988 reševal četverico JBTZ iz vojaškega zapora. Pirjevčev odbor, ki »želi dati vsebino« »spontanemu gibanju množic«, si je za tarčo izbral osebo, ki je v okviru demokratičnega gibanja slovenske pomladi odločilno prispevala k postavitvi nove države. Omenjeni odbor - podobno kot izjava Društva slovenskih pisateljev, ki jo je podpisal Veno Taufer - meni nič, tebi nič namesto demokratično izvoljene zahteva »oblikovanje tehnične vlade«.

Omenjeni odbori, manifesti in izjave prenašajo politično razpravo iz terena resnicoljubnosti in dejstev na teren populizma, pri čemer izrabljajo nekatere upravičene kritike javnih zborovanj, ki se pojavljajo po slovenskih mestih. Manifestom in izjavam, kot so Pirjevčeve, ne gre za dejstva in za resnične skrbi, ampak za obup po porazu Danila Türka, po propadu Gorenakove interpelacije in po sklepu Ustavnega sodišča, da ne bo dovolilo referendumov o slabi banki in o državnem holdingu.

Med domislicami Pirjevčevega odbora najdemo tudi »minuto molka za pravno državo«, ki zbuja vtis, kot da je za slabo delo slovenskega pravosodja kriva Janševa vlada, ne pa trdoživost in reprodukcijska radoživost jugo-slovenskega pravosodnega sistema.

Prišel je čas, ko je treba zavarovati vrednote slovenske osamosvojitve pred goljufivimi predstavami in lažnimi dilemami. Aktualna slovenska vlada seveda ni ugrabila nobene države, ampak jo po pooblastilu demokratičnih volitev upravlja po najboljših močeh in v skladu z evropskimi standardi. V Evropi zasidrana slovenska država je nastala na pobudo pomladnih strank in s podporo velike večine Slovencev. Samozvani odborniki, nekdanji sodelavci jugoslovanske tajne policije in privrženci jugo-slovenske tovarišije se skušajo polastiti izročila slovenske pomladi.

Predsedstvo VSO

Izjava Združenja VSO o pozivih na proteste

19. december 2012 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Pismo generala Ladislava Lipiča, v katerem veterane in člane ZVVS poziva na demonstracije proti "vzvišenosti in cinizmu" oblasti, smo v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) prebrali z velikim začudenjem.

Koga general Lipič v javnem pozivu »Tega si nismo zaslužili!«, objavljenim 3.12.2012 na spletnih straneh ZVVS, pravzaprav misli z »vzvišenostjo in cinizmom«? General Lipič namreč uraduje v Uradu Predsednika države Danila Türka, ki je pravkar končane predsedniške volitve izgubil. Po mnenju javnomnenjskih voditeljev in neodvisnih analitikov prav zaradi domnevno vzvišenega in ciničnega odnosa do državljank in državljanov ter njihovih problemov. General Lipič je pred tem služboval kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske, nato pa kot njegova ekscelenca veleposlanik na tujem zastopal slovensko državo. Zato bi Ladislava Lipiča težko uvrstili kamorkoli drugam, kot v vrh vladajočega oblastnega aparata, zoper katerega, razumi, kdor more, zdaj prav on poziva!

Ni jasno, koga ima general Lipič v mislih, jasno pa je, da je s tem pismom stopil v polje skrajno pritlehnega politiziranja, ki je povsem nedostojno in nevredno dejanj slovenskega generala. Visoki državni uradnik Lipič, uradnik najvišjega ranga in plačnega razreda, poziva veteransko članstvo, ki ga v VSO globoko spoštujemo, s katerim pa v ničemer ne deli usode. General Lipič izrablja nezadovoljstvo drugih za politične cilje tretjih in manipulira s tistimi, ki so lahko upravičeno nezadovoljni s posameznimi pojavi in nepravilnostmi v družbi.

General Lipič s stavkom: »Plebiscit, podprt z veliko večino glasov državljank in državljanov, ni dal nikomur dovoljenja za pretepanje tistih, ki so to državo gradili dolga desetletja, zdaj pa so izgubili delovna mesta in pravico do najosnovnejšega – pravico do dela!«, spominja na znane stavke iz naše polpretekle zgodovine, ki so z vzklikanjem "Niko ne sme da vas bije!", prišli na oblast v prejšnji državi. Ponavljanju takih vzorcev se nekateri očitno niso odrekli in največji paradoks je, da vanj vlečejo  veteranske organizacije.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) tako ravnanje zavrača v celoti. Dodatni komentar, ali je general Lipič oskrunil častivredno uniformo slovenske vojske, gotovo ni potreben.

Predsedstvo VSO

Obvestila članom

Kontakt

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana

tel.: 08 382 35 30

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontakt za medije:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Z uporabo naših spletnih storitev soglašate z uporabo piškotkov. Želim izvedeti več >>