Glavni odbor

 

Člani: 

Martina Albreht, Marko Andolšek, mag. Andrej Aplenc, Matej Bečaj, Metod Berlec, Sašo Časar, Ivan Čopar, Nika Dolinar Divjak, Boris Doblekar, Matjaž Dolinar, Milan Domadenik, dr. Janez Dular, mag. Marjan Fekonja, Pavel Ferluga, Daniel Fortuna, Samo Glavan, Niko Grafenauer, dr. Stane Granda, Bojan Hočevar, Rajko Janša, Srečko Javornik, Alenka Jeraj, Peter Keršič, Viktor Kirn, Franc Koželj, mag. Marko Krečič, Miha Kuhar, Ida Medved, Mojca Megušar, Andrej Omahen, Lea Oražem, Franc Orešnik, Albert Pavlič, Igor Pigac, Ivan Pišek, Marjan Primc, Simona Purkat, Jože Pušnik, Rok Radovan, Alenka Žagar Slana, Ive Stanič, Peter Stavanja, Milka Suhadolnik, Silvan Štokelj, dr. Lovro Šturm, Anton Tomažič, Maja Tominc, dr. Peter Verlič, Gordana Vrabec, Ana Zagožen, Matej Zorko, dr. Andreja Valič Zver, dr. Milan Zver, Aleš Žibert, Anton Žunter