Predsedstvo

 

Predsednik: 

Alojz Peterle

 

Podpredsednik: 

Mojca Škrinjar, Anton Krkovič 

 

Generalna sekretarka: 

Simona Pavlič 

 

Častni član: 

Ivan Oman

 

Člani: 

Igor Bavčar, Franc Breznik, Franci Feltrin, Aleš Hojs, Janez Janša, Srečko Javornik, Alenka Jeraj, Slavko Kmetič, Anton Krkovič, Uroš Novak, Simona Pavlič, dr. Božo Predalič, dr. Dimitrij Rupel, Jože Sever, Tomaž Svete, Mojca Škrinjar, Peter Verbič, Stane Zorko