Novice

Spominska slovesnost Združenja VSO v Laškem

vso.si 2016 12 16 odkritje obelezja semrov lasko 0118. december 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 16. decembra 2016, je v Laškem potekala spominska slovesnost z odkritjem spominskega obeležja Štefanu Šemrovu, polkovniku Slovenske vojske. Na začetku je delegacija, v kateri so bili predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, generalni sekretar Združenja VSO Božo Predalič in praporščaki, položila venec na grob pokojnega Štefana Šemrova v Laškem. Pri tem so bili prisotni tudi ožji družinski člani, sorodniki ter njegovi nekdanji stanovski kolegi in prijatelji. Sledila je maša za Domovino v cerkvi Svetega Martina v Laškem, ki jo je daroval dekan župnije, gospod Rok Metličar. V pridigi je posebej poudaril potrebo po negovanju pristnih domovinskih čustev. Ljubezen do domovine je nedeljiva in mora predstavljati ravnanje, ki pelje in pripelje do ljubezni in edinosti slovenskega naroda.

Osrednji del slovesnosti je bilo odkritje spominskega obeležja Štefanu Šemrovu na Gradu Tabor v Laškem. Na lokaciji, kjer je bilo odkrito obeležje, sta se 25. julija 1990 tajno sestala Anton Krkovič in Štefan Šemrov, z namenom organiziranja Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je bila obrambna organizacija novo nastajajoče države Slovenije. Spominsko obeležje je odkril Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO, ki je med drugim dejal, da je pri nas več takšnih ljudi in osebnosti, ki si zaslužijo takšna obeležja, Štefan Šemrov pa je eden od najbolj pomembnih v takratni Zahodno Štajerski pokrajini. Prisotne sta nagovorila še Srečko Javornik, predsednik Občinskega odbora VSO Laško in župan Občine Laško Franc Zdolšek, ki je pozval k enotnemu nastopanju vseh obstoječih veteranskih organizacij, ne samo v Laškem, ampak tudi na državnem nivoju. Slavnostni govornik je bil dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, ki je poudaril, da je počaščen in vesel, da lahko prisostvuje slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja polkovniku Slovenske vojske, Štefanu Šemrovu. Poleg že omenjenih zaslug v osamosvojitvenem času, nas je seznanil z njegovim delom in prispevkom pri graditvi in krepitvi obrambne moči sodobne Slovenske vojske.

Slovesnost je obogatil kulturni program, za katerega so poskrbeli Vaška godba Vrh nad Laškim, Moški pevski zbor Sedraž in skupina Ta mlad' pobi.

Občinski odbor Združenja VSO Laško (besedilo in foto: Vančo Tegov)

Pogovorni večer ob Dnevu Rudolfa Maistra

vso.si 2016 11 23 pogovorno omizje maister skofljica 0124. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 23. novembra, je v organizaciji Območnega odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica, v Kulturnem domu na Škofljici, potekalo pogovorno omizje v počastitev Dneva Rudolfa Maistra.

Uvodoma sta nas pozdravila podžupan Občine Škofljica Boris Zupančič in predsednik Združenja VSO Aleš Hojs. Oba sta izpostavila pomen Rudolfa Maistra za današnji čas. Pesniški vidik Rudolfa Maistra pa je v pogovoru predstavila Marjeta Žebovec, ki je tudi prebrala nekaj Maistrovih pesmi. O Rudolfu Maistru kot generalu, ki je znal povezati vojaško s političnim in o političnih razmerah takratnega časa je spregovoril Jožef Jerovšek in poudaril, da mora priti do pobude, da se Maistru postavi primernejši spomenik na primernejšem mestu, saj gre v primeru Maistra za klasičnega slovenskega junaka. Spomnil je tudi na dejstvo, da Pučnik (še) nima spomenika, kar je nacionalna sramota.

Pogovorno omizje je vodil predsednik Območnega odbora Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica, Matjaž Lulik. V kulturnem programu je sodeloval Moški pevski zbor Društva Fran Govekar Ig, ki nam je zapel nekaj Maistrovih pesem, kot je Rožmarin.

Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica

Praznovali tisti, ki so razorožili Teritorialno obrambo

vso.si 2016 11 23 ustanovitev to 0123. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

20. novembra 1968 je bila ustanovljena Teritorialna obramba, ki so jo v nekdanji SFRJ ustanovili kot odgovor na Sovjetsko okupacijo Češkoslovaške in v strahu pred napadom SSSR. Spomin na dogodke pred 48-timi leti pa so te dni obujali na prireditvi v Radovljici, kjer so se zbrali poveljniki nekdanjih pokrajinskih štabov Teritorialne obrambe, srečanja pa so se med drugim udeležili tudi general Janez Slapar in nekdanji načelnik Republiškega štaba za Teritorialno obrambo Albin Gutman - nekdanji poveljnik Dolenjske pokrajinske enote TO in tedanji predsednik predsedstva Milan Kučan, eden botrov razorožitve ravno te Teritorialne obrambe v času prisege prve demokratično izvoljene vlade v Sloveniji maja leta 1990.

15. maja 1990 je bil izdan ukaz za razorožitev TO, o katerem je bil Milan Kučan obveščen še isti dan, že naslednji dan pa obveščen tudi o tem, da se razorožitev dejansko izvaja. Priprave na to potuhnjeno zločinsko početje pa so potekale že mesece pred njegovo izvedbo, v času njegovega izvajanja pa naj ne bi reagirala niti tedanji predsednik predsedstva RS Janez Stanovnik ter predsednik skupščine Miran Potrč. Poleg tega so bile namere glede razorožitve skrbno zamolčane pred Slovenci in še zlasti pred Demosom. 

Tako je maja 1990, od okoli 100 tisoč kosov, v skladiščih porajajoče se slovenske vojske, ostalo le še okoli 12 tisoč kosov strelnega orožja, predvsem pa zelo majhna količina streliva. Nekaj orožja je sicer slovenski vojski uspelo pridobiti naknadno na različne načine. Tako je v primerjavi z začetkom leta 1990 Slovenija vojno pričakala le z okoli petino strelne moči. Kar je ob tem najbolj v nebo vpijoče, pa je dejstvo, da zaradi izvedbe razorožitve še nihče ni bil poklican na zagovor pred sodišče, poleg tega pa so nekateri, ki so sodelovali pri tedanjem zločinskem početju, torej načrtnem slabljenju slovenske vojske, danes celo na vodilnih položajih v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.

»Teritorialna obramba SRS je bila sistemsko del enotnih oboroženih sil Socialistične federativne Republike Jugoslavije. Velika večina aktivnih oficirjev v višjih poveljniških strukturah TO SRS, čeprav so bili po narodnosti Slovenci, je slepo sledila ukazom iz Beograda. Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi TO SRS, ki je bil, kot direktna posledica volilne zmage DEMOS-a, izdan tik pred prisego prve slovenske demokratično izvoljene vlade, sredi maja 1990. Ukazu je sledila prikrita (samo)razorožitev TO SRS. S tem je bila uspešno izvršena prva faza agresije JLA na Slovenijo, kar je bil, de facto, tudi začetek vojne za Slovenijo. Ukazu se je že v prvih dneh uprlo nekaj pogumnih in narodno zavednih poveljnikov občinskih ravni, kar je bilo brez dvoma vsega spoštovanja vredno posamično dejanje.« pojasnjuje brigadir Anton Krkovič.

 »Kot organiziran odgovor na (samo)razorožitev TO SRS in s tem jasno izraženo namero zveznih oblasti, da bodo z vojaško silo preprečili osamosvojitev Slovenije, so bile v maju 1990 injicirane priprave za oboroženi odpor. Zametki oboroženega odpora so, sočasno z nastajanjem, že izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega procesa. Inicializacija in poznejše formiranje oborožene organizacije je potekalo konspirativno, skozi več faz nastajanja in pod različnimi statusi legalitete glede na tedaj veljaven pravni sistem.« še navaja Krkovič in pristavlja, da so se pojavljala vprašanja, kako naj se nova slovenska vojska imenuje.

»Začetek priprav na organiziran oborožen odpor je v začetku potekal brez formalnega naziva, pozneje pa se je naziv oblikoval in spreminjal vse od “jeder odpora”, preko “Vojske Republike Slovenije”, do “Manevrske strukture narodne zaščite - MSNZ”. MSNZ je bila tandemsko vodena iz ravni republiških sekretarjev za obrambo in za notranje zadeve in je nastajala z nepogrešljivo pomočjo posameznikov in skupin, ki so sicer formalno delovali v strukturah tedanje Milice. Oktobra 1990 se je MSNZ preimenovala v TO RS, v bistvu pa gre sistemsko ves čas, vse do danes, za poslanstvo iste organizacije – Slovenske vojske.« nastanek imena pojasnjuje Krkovič in s tem tudi zmedo glede same Teritorialne obrambe.

A, kot smo že navajeni, je tudi tokrat prišlo do potvarjanja zgodovine iz časa osamosvojitve in danes praznujejo tisti, ki so Teritorialno obrambo dejansko razorožili.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Novinarska konferenca Združenja VSO

vso.si 2016 11 17 novinarska kucan plut zlobec kmecl ljubljana 0117. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Danes je potekala novinarska konferenca s predstavitvijo stališča o obvestilu Okrožnega državnega tožilstva o zavrženih kazenskih ovadbah, ki jih je Združenje VSO vložilo zoper Milana Kučana, Dušana Pluta, Cirila Zlobca in Matjaža Kmecla, zaradi veleizdaje in sabotaže. Kazenski ovadbi je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zavrglo s sklepom št. Kt/9488/2016, z dne 29.8.2016. Združenju VSO, kljub večkratnim pozivom, sklep še vedno ni vročen, oziroma ga združenje ne more pridobiti. Na novinarski konferenci sta stališče združenja predstavila predsednik VSO Aleš Hojs in predsednik Nadzornega odbora VSO in odvetnik Radovan Cerjak.

Predsednik Hojs je na novinarski dejal: "Iščemo pravno možnost, kako priti do tega sklepa. Javnost smo želeli seznaniti z ravnanjem in zlorabo pravosodja. Vemo, kdo je na vrhu tožilstva, in kaj je počel pred letom 1991, ki nam sklepa ne izroči in s tem brani predvsem Milana Kučana."

Odvetnik Radovan Cerjak pa je spomnil, da so vsi dokazi v Beli knjigi. "To je stvar, ki ne zastara. Tožilstvo tudi ovadbe ni zavrnilo z argumentom zastaranja. Sklep se nam očitno na noben način ne bo vročil, vam pa prepuščam odgovor na vprašanje, zakaj je tako? S tem, ko se sklep skriva pred nami, so nam onemogočeni nadaljnji postopki. Ali je tožilka presodila, da VSO ni oškodovanec v postopku, ne vem. Za to je pristojno sodišče, ne tožilstvo. Praksa je, da se ovaditelja obvesti o sklepu, ovaditelj potem postane subsidiarni tožilec. V tem primeru pa ni bilo tako."

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Krkovič bo vložil odškodninske tožbe

vso.si 1992 05 16 krkovic novi lazi 0116. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Na včerajšnji novinarski konferenci je Tone Krkovič komentiral zadevo sestrelitve sovražnega helikopterja JLA in izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo sodišča, da zavrne zahtevo Emilije Mrlak za uvedbo sodne preiskave zaradi sestrelitve helikopterja med osamosvojitveno vojno. Sodišče je z zavrnitvijo priznalo, da je bilo dejanje storjeno v okoliščinah vojaškega spopada, da je bil helikopter takrat vojaško sovražno vozilo in da osumljeni Krkovič nikakor ni mogel vedeti, da je v vozilu Anton Mrlak. Nasprotna stran pa še vedno vztraja pri svojem in brigadirja, ko je to le mogoče, žali in mu skuša čim bolj očrniti javno podobo. Krkovič poudarja, da je Mrlakova soproga Emilija Mrlak izkoriščana in uporabljana za namene podtalne slovenske politične struje, ki želi izničiti pomen osamosvojitvene vojne in diskreditirati osamosvojitelje. Zavrnitev sodišča je zanimiva tudi s pravnega vidika, saj vsebuje nekaj zanimivih pravnih kvalifikacij, ki niso pomembne zgolj za ta primer, ampak tudi za pogled na celotno osamosvojitveno vojno. Krkovič bo tožil tudi Drago Potočnjak, avtorico sporne knjige Skrito povelje, kjer poleg celega kupa drugih neresnic navaja, da je trgovec z orožjem.

Poleg tožbe proti državi zaradi zadeve Patria, ki jo bo Krkovič vložil konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta, bo tožil tudi nekdanjega vodjo obveščevalnega oddelka na ministrstvu za obrambo Antona Peinkiherja. Le ta je v kar nekaj medijih Krkoviča lažno obtoževal, da je skupaj z Janšo organiziral grosistično prodajo orožja Hrvatom. Pred dnevi pa je Krkovič od sodišča prejel še dve pismi. Obe sta vsebovali zavrnitev predloga kazenskega pregona in sta bili podani na podlagi anonimnih prijav. Ena od njih ga je celo obtoževala, da je zasliševal, mučil in izvajal likvidacije.

Ob zaključku konference je Krkovič dejal, da je tudi sodstvo zlorabljeno od ljudi iz podzemlja. Po njegovem je zanimivo, da do danes pred sodiščem ni bil obravnavan niti en oficir agresorske JLA, z vsemi mogočimi konstrukti pa sodišče želi obsoditi osamosvojitelje. Ob tem pričakuje, da bo pravico moral iskati tudi na evropskem sodišču.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Muzejska zbirka VSO

VSO - muzej lokacija 115. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve si že tretjo leto zaporedoma prizadeva, da bi najpomembnejše obdobje naše zgodovine, našo osamosvojitev, predstavilo tudi s tematskim muzejem, ki bi bil posvečen le temu zgodovinskemu obdobju. Tako smo že v letu 2014 na MORS naslovili prošnjo za možnost pridobitve ustreznih prostorov, a smo prejeli odgovor, da primernega prostora v središču Ljubljane nimajo. Septembra 2015 sem se kot predsednik Združenja VSO sestal z ljubljanskim županom g. Jankovićem, ki je pozdravil idejo o postavitvi takšnega muzeja, a je tudi on dogovoril, da mestna občina ne razpolaga s primernim prostorom v centru Ljubljane. Sledila je prošnja Ministrstvu za kulturo, kjer so prav tako odgovorili, da primernih prostorov nimajo (kljub dejstvu, da je polovica Kazine prazna!). Nazadnje smo se obrnili še na predsednika vlade dr. Mira Cerarja, s predlogom, da se del prostorov na Beethovnovi ulici (nad prostori nekdanjih zaporov Udbe), ki so že vrsto let prazni in nevzdrževani, nameni muzeju slovenske osamosvojitve. Od vseh naprošenih za prostore (edino predsednik vlade dr. Miro Cerar niti odgovoril ni), smo dobili negativne odgovore, zato smo intenzivirali napore za pridobitev lastniških prostorov namenjenih muzeju osamosvojitve.

Predsedstvo Združenja VSO je na svoji seji, dne 7. 9. 2016, sprejelo sklep, s katerim je predsedniku dalo mandat za pripravo vzdržne finančne konstrukcije in izvedbo nakupa prostorov, primernih za muzej. Tako se je v mesecu septembru 2016 ponudila priložnost nakupa ustreznih prostorov v samem centru Ljubljane, na Cankarjevi 11 (v neposredni bližini parlamenta, opere, galerij). Gre za prostore, kjer je nekoč domoval Ameriški kulturni center (prostor, ki je v zadnjem obdobju znan pod udbovskim nazivom »Sončnica«), kasneje je bila v njih najemnik stranka Nova Slovenija, v juliju 2016 pa jih je Mestna občina Ljubljana na javni dražbi prodala.

V Združenju VSO smo naložbo v prostore financirali deloma z lastnimi sredstvi (članarina, sponzorska sredstva in donacije), deloma pa z dolgoročnim (10 letnim) kreditom, katerega odplačilo glavnice in obresti ne presega sredstev, ki jih zberemo s članarino in donacijami. Načrtujemo, da bomo uradno otvoritev muzeja izvedli še v letošnjem letu, dokončno ureditev, ki zahteva precejšnja dodatna finančna vlaganja (tehnična in ostala oprema), pa v prihodnjih letih, kolikor nam bodo dopuščala finančna sredstva.

Vsem našim članom, simpatizerjem, sponzorjem, donatorjem in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k prvemu koraku, do končne ureditve Muzeja slovenske osamosvojitve, se iskreno zahvaljujem. Verjamem, da boste tudi v prihodnje, po svojih močeh pomagali, da bo muzej tehnično in vsebinsko verodostojen pomnik časom, ko smo si Slovenci izborili svojo državo.

Aleš Hojs, predsednik Združenja VSO

26. obletnica odločitve o slovenski samostojnosti

vso.si 2016 11 11 odlocitev o samostojnosti poljce 0112. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 11. novembra 2016, je v Poljčah potekal Zbor članov Združenja VSO in slovesnost ob 26. obletnici odločitve za slovensko samostojnost. Poslanski klub Demos je v teh dneh leta 1990 odločil, da gre Slovenija konec leta na plebiscit, kjer bomo odločali o tem, ali želimo živeti v samostojni državi. 

Uvodoma je navzoče pozdravil občinski svetnik Občine Radovljica Avguštin Mencinger, ki je bil tudi eden od akterjev v procesu slovenske osamosvojitve. Dejal je, da je Bogu hvaležen, da je smel sodelovati pri rojevanju naše države. Žalosten je, ko gleda mlade, ki odhajajo v tujino, kajti država brez mladine nima prihodnosti. Mlade po šolah učijo o teoriji spola, namesto, da bi jih učili o ljubezni do domovine. V imenu Združenja VSO je zbrane nagovoril tudi predsednik Aleš Hojs. Eden izmed govorcev na slovesnosti je bil tudi član Mladinske sekcije VSO Triglav Matej Bečaj, ki je v svojem govoru spomnil, da smo Slovenci z osamosvojitvijo uresničili tisočletne sanje in da smo iz Jugoslavije odšli, ker v socializmu ni bilo prihodnosti za nas. Slavnostni govornik je bil takratni predsednik Družbenopolitičnega zbora dr. Ludvik Toplak, ki je dejal, da smo izpeljali osamosvojitev, prešli na tržno ekonomijo, da pa smo spregledali vrednostno prenovo. Govor je sklenil z besedami: "Naj živijo vrednote slovenske osamosvojitve in zgodil se bo čudež."

V kulturnem programu sta nastopila Marcos Fink ob spremljavi pianistke Vlaste Doležal Rus. Marcos Fink je svetovno priznani basbaritonist, ki je sodeloval s 55 orkestri iz 18 držav, stal je na 150 odrih v 20 državah in je izdal 60 plošč, med katerimi je najbolj ponosen na plošči Slovenija in Canciones Argentinas. Na prireditvi so sodelovali tudi praporščaki Združenja VSO, ki so pred slovesnostjo z delegacijo predsedstva položili venec pri pomniku odločitve koalicije Demos za izvedbo plebiscita o samostojni Sloveniji v Poljčah. Večer smo zaključili ob prijetnem klepetu in pogostitvi.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Pogovorno omizje "25 let državnosti: Ali smo na pravi poti?"

vso.si 2016 11 05 okrogla miza bukovica 017. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 5. novembra, je v Bukovici potekala okrogla miza z naslovom "25 let državnosti: ali smo na pravi poti?", na kateri sta gosta predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in evropska poslanka Patricija Šulin obudila spomin na čas osamosvajanja Slovenije, kakor sta ga sama doživela. Ob tem sta analizirala aktualno stanje in pojasnila kaj vse je Slovenija dosegla v 25-tih letih. Šulinova je predstavila pomen evropskih poslancev in evropskih institucij za Slovenijo, Hojs pa vlogo in poslanstvo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.

Uvodne pozdrave so imeli župan Občine Renče-Vogrsko Aleš Bucik, predsednik Združenja VSO Severna Primorska Peter Lemut in predsednik Območnega odbora Združenja VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica Marko Švara. 

Območni odbor VSO Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica

Spomin na žrtve slovenske osamosvojitvene vojne

vso.si 2016 10 29 spomin na zrtve slo vojne rigonce 012. november 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V času pred vsemi svetimi, ko se spominjamo svojih najdražjih, ki jih ni več med nami, so člani predsedstva Združenja VSO Posavje s predsednico mag. Martino Prevejšek v soboto, 29. oktobra 2016, počastili spomin na žrtve slovenske osamosvojitvene vojne.

V Rigoncah so ob spomeniku, postavljenemu v spomin teritorialcu Jerneju Molanu, ki je kot pripadnik brežiške intervencijske enote Teritorialne obrambe, 27. junija 1991, v spopadu s kolono oklepnikov JLA izgubil življenje v boju za samostojno Slovenijo, položili cvetje in prižgali svečko. Spomnili so se vseh pogumnih Slovencev, ki so v tistih kritičnih časih obranili domovino, poprijeli za orožje ter samostojnost in suverenost države Slovenije ubranili z lastnim življenjem. Za njihova pogumna dejanja jim bo slovenski narod večno hvaležen. Naj jim sveti večna luč.

Združenje VSO Posavje

Delegacija Združenja VSO položila cvetje

vso.si 2016 10 28 polaganje cvetja zale28. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pred državnim praznikom Dnevom spomina na mrtve položilo cvetje pred Pomnikom umrlim v vojni za Slovenijo 1991. Spominu na umrle v osamosvojitveni vojni so se poklonili predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, podpredsednica VSO Mojca Škrinjar, generalni sekretar VSO dr. Božo Predalič in praporščaki Združenja VSO.

Slava njim, ki so dali svoja življenja za samostojno Slovenijo! 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Pogovorno omizje ob obletnici odhoda JLA iz Slovenije

vso.si 2016 10 26 pogovorno omizje koper 0127. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 26. oktobra, je v Kopru potekalo pogovorno omizje ob 25. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Gostje omizja so bili Igor Bavčar, takratni minister za notranje zadeve, Janez Janša, minister za obrambo, Tone Krkovič, poveljnik 1. Specialne brigade MORiS v času vojne za Slovenijo in dr. Vojko Obrulj, poveljnik vojaško-policijske enote za varovanje MORiS 1991. Pogovor je povezoval Jože Možina.

Skozi pogovor je bila orisana pot vzpostavitve lastne države, od razoroževanja Teritorialne obrambe RS, ki bi se lahko klavrno končalo. Po besedah Janše, je bil patriotizem eden izmed ključnih faktorjev, da nekatere občine orožja niso oddale. Seznam, katere občine so oddale orožje in katere ne, se v celoti nahaja tudi v zborniku dokumentov Bela knjiga slovenske osamosvojitve. Milan Kučan, ki je bil s strani Združenja VSO ovaden zaradi veleizdaje Slovenije, je zavlačeval z ukazom o prepovedi oddaje orožja. Dopis je bil občinam poslan z dvodnevno zamudo, pa še to v šifrah. Ko je ukaz začel veljati, je bila Slovenija razorožena. Krkovič je povedal, da je bilo potrebno v kratkem času nadoknaditi izgubo in vzpostaviti novo formacijo. Zavlačevali so tudi pri sprejemu atributov države kot so grb, himna in zastava. Ob prvi prisegi nabornikov Slovenske vojske maja 1991 v Pekrah in na Igu, vojaki še niso imeli zunanjih simbolov, ki pritičejo državi. Za dan 19. 6. 1991 je bil napovedan efektivni prevzem oblasti nad Slovenijo, vendar se ni zgodilo še nič. Oblast smo tako prevzeli le dan pred napovedanim rokom, 25. junija 1991, ko so bili sprejeti tudi ključni zakoni in Temeljna listina o samostojnosti.

Nato smo si ogledali izsek iz video arhiva v noči iz 25. na 26. oktober 1991, ko je iz Kopra izplul zadnji trajekt s pripadniki agresorske JLA. Akterji slovenske osamosvojitve so složno poudarili, da je bila Jugoslovanska ljudska armada poražena. Bavčar je pojasnil, da so verjeli, da se nismo sposobni operativno zoperstavit taki armadi. Kljub temu je bila JLA v Sloveniji razbita, ostanek pa se je preusmeril na druga bojišča po državah bivše Jugoslavije. Dejstvo je tudi, kot je pojasnil dr. Obrulj, ki je iz varaždinskega korpusa JLA prebegnil v slovensko TO, da je obstajala dilema proti komu se pravzaprav bori JLA. Agresorska armada je v Sloveniji doživela poraz, umik je bil le logična posledica. V prvih dneh vojne so izgubili tretjino moštva, Slovenija je imela v ujetništvu več kot 500 častnikov in podčastnikov. Vojska JLA je bila po besedah dr. Obrulja iz preganjanja, pregnana in izgnana.

Jože Možina je večer zaključil z mislijo: ''Vojna je bila velika, ker je zahtevala malo žrtev''.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Sveta maša v počastitev Dneva suverenosti

vso.si 2016 10 24 masa za domovino ljubljana 0125. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V ponedeljek, 24. oktobra, je v stolni cerkvi Svetega Nikolaja v Ljubljani potekala sveta maša za domovino v počastitev Dneva suverenosti in ob 25. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Maše so se udeležili predsednik Združenja VSO Aleš Hojs, generalni sekretar Združenja VSO dr. Božo Predalič, članica Glavnega odbora Združenja VSO Alenka Žagar Slana, svojci umrlih v vojni za Slovenijo 1991, veterani in drugi domoljubi.

Pred mašo smo zapeli 7. kitico slovenske himne, nato je navzoče pozdravil stolni župnik dr. Jože Plut, ki je povedal, da je država suverena šele ko vojak tuje agresorske armade zapusti ozemlje in da smo tu, da se zahvalimo za suverenost naše države.

Škof dr. Franc Šuštar, ki je daroval sveto mašo, se je v pridigi zahvalil vsem, ki so pripomogli k suverenosti naše države, še posebej pa vsem, ki so dali življenje za našo domovino in za njihove svojce. Spomnil je, da je bil odhod JLA iz Slovenije velik dogodek in tudi velik čudež, da smo bili obvarovani tragedije, ki se je v večletni vojni razplamtela v drugih državah bivše Jugoslavije. Danes vzravnani slavimo Boga za našo domovino in naše prebivalce.

V zaključnem delu je delegacija Združenja VSO položila cvetje pred Pomnik umrlim za Slovenijo. 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Tekmovanje Strelske sekcije VSO na Mlakah

vso.si 2016 10 22 strelsko tekmovanje mlake 0123. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Strelska sekcija Združenja VSO je v okviru civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko, v soboto, 22. oktobra, izvedla strelsko tekmovanje na vojaškem strelišču Mlake pri Vipavi. Tekmovanje je potekalo po pravilih Zveze društev za precizno in dinamično streljanje (ZDPD) in sicer s puško na 100 m in pištolo na 25 m.

Tekmovalo se je z odprtimi merki. Tekmovalci v obeh kategorijah so imeli možnost po 5 poskusnih strelov in nato 10 strelov v konkurenci.

Rezultati strelskega tekmovanja so naslednji: 

 

  

 

Pištola 25 m

 

Puška   100 m

1.

Gašpr Predalič

68

 

1.

Gašpr Predalič

92

2.

Martin Njavro

65

 

2.

Martin Njavro

84

3.

Jože Batič

58

 

3.

Ferdinand Deželak

81

4.

Božo Predalič

57

 

4.

Jože Batič

77

5.

Damijan Režonja

54

 

5.

Sebastjan Kovšca

77

6.

Sebastjan Kovšca

52

 

6.

Božo Predalič

77

7.

Matej Brankovič

49

 

7.

Matjaž Petrovčič

73

8.

Borut Peršič

48

 

8.

Stane Terbižan

64

9.

Stane Terbižan

41

 

9.

Andrej Omahen

62

10.

Sergej Peršolja

26

   

11.

Andrej Omahen

24

   

12.

Martin Pirih

15

   

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Sveta maša za domovino v vasi Rožar nad Rižano

vso.si 2016 10 19 masa za domovino rozar 0122. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 19. oktobra 2016, je v vasi Rožar nad Rižano v cerkvi Sv. Jurija potekala maša za domovino. Tamkajšnji župnik je v nagovoru opisal krščansko-judovsko kulturo in vez med vero, narodom in domovino, spomnil na zgodovino primorskih Slovencev pod tujim jarmom fašizma, nacizma in komunizma, z izrednim velikokrat zamolčanim bojem posameznikov in duhovnikov za slovenski narod, jezik, običaje.

Sveto mašo je obogatil cerkveni pevski zbor. Po maši je sledila himna Republike Slovenije in nagovor predsednika Območnega odbora Združenja VSO Sežana - Divača - Hrpelje - Kozina, Jožeta Svetine, ki je predstavil delo združenja in pozval k aktivnemu udejstvovanju za pravičnejšo Slovenijo.

Gostje večera, Zlata Kraševec, Alenka Puhar in Andrej Aplenc, so za tem predstavili svoje delo, pričevali o svojem življenju in boju s komunistično oblastjo. Na prireditvi so sodelovali tudi praporščaki Združenja VSO, na koncu pa je sodelujoče čakal topel prigrizek ob prijetnem klepetu.

Območni odbor Združenja VSO Sežana-Divača-Hrpelje-Kozina

Pogovor z branilci Slovenije 1991

vso.si 2016 10 19 okrogla miza vso nova gorica 0121. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V sredo, 19. oktobra 2016, je v organizaciji Občinskega odbora Združenja VSO Nova Gorica, potekala okrogla miza z naslovom ''Pogovor z branilci Slovenije 1991''. Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik Občinskega odbora VSO Nova Gorica Oton Filipič, na okrogli mizi, ki jo je moderirala Erika Kljun Roškar, pa sta sodelovala poročnik Zoran Dernovšek in polkovnik Srečko Lisjak. Po zaključku je sledilo druženje ob kapljici rujnega.

Vabljeni, da prisluhnete vsebini okrogle mize na video povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar6u7TI9pUY

Občinski odbor Združenja VSO Nova Gorica

Strelsko tekmovanje VSO na Mlakah

vso.si 2016 10 08 strelsko tekmovanje mlake 019. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Strelska sekcija Združenja VSO je v okviru civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko, v soboto, 8. oktobra, izvedla strelsko tekmovanje na vojaškem strelišču Mlake pri Vipavi. Tekmovanje je potekalo po pravilih Zveze društev za precizno in dinamično streljanje (ZDPD) in sicer s polavtomatsko puško (PAP) na 100 m in pištolo na 25 m.

Tekmovalni pogoji so bili še dodatno oteženi tako, da tekmovalci niso streljali z lastnimi puškami, ampak s polavtomatskimi puškami (PAP) Slovenske vojske, ki so jih udeleženci prvič dobili v roke šele na sami strelski liniji. Zaradi teh okoliščin so imeli tekmovalci pri streljanju s puško možnost 2 x 5 poskusnih strelov in nato 15 strelov v konkurenci, pri streljanju s pištolo pa so imeli možnost 5 poskusnih strelov in nato 10 v konkurenci.

Rezultati strelskega tekmovanja so naslednji: 

 

Polavtomatska puška (PAP) 100 m

 

Pištola 25 m

1.

Mirko Rozman

124

 

1.

Matej Osterman

90

2.

Damjan Hajsek

118

 

2.

Rok Furlanič

76

3.

Matej Osterman

114

 

3.

Matija Drašler

75

4.

Matija Drašler

112

 

4.

Boštjan Hartner

72

5.

Rok Skupek

111

 

5.

Tihomir Mohor

69

6.

Tihomir Mohor

106

 

6.

Mirko Rozman

62

7.

Matjaž Škrabl

101

 

7.

Božo Predalič

58

8.

Rok Furlanič

100

 

8.

Andrej Omahen

56

9.

Boštjan Hartner

97

 

9.

Andrej Selan

52

10.

Božo Predalič

94

 

10.

Jernej Pečnik

49

11.

Jernej Pečnik

89

 

11.

Gašpr Predalič

48

12.

Andrej Selan

85

 

12.

Lara Pirjevec

45

13.

Andrej Omahen

79

 

13.

Jože Rastislav Reven

37

14.

Drago Mohor

78

 

14.

Damjan Hajsek

33

15.

Boris Tomašič

72

 

15.

Milojka Mohor

29

16.

Lara Pirjevec

71

 

16.

Matjaž Škrabl

28

17.

Mihael Hočevar

70

 

17.

Drago Mohor

21

18.

Andrej Jeraj

67

 

18.

Mihael Hočevar

16

19.

Stanko Prislan

66

 

19.

Goran Čule

15

20.

Goran Čule

66

       

21.

Lorna Furlanič

52

       

22.

Milojka Mohor

46

       

23.

Bernard Štiglic

44

       

24.

Oliviero Furlanič

43

       

25.

Jože Rastislav Reven

30

       

26.

Gašpr Predalič

27

       

27.

Tone Jamnik

3

       

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Tečaj praktičnega streljanja v Dobrovi

vso.si 2016 10 01 tecaj streljanja dobrova 013. oktober 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Člani Združenja VSO Posavje, Območnega odbora VSO Krško-Kostanjevica in Občinskega odbora VSO Sevnica smo se v soboto, 1. oktobra, udeležili tečaja varnega ravnanja z orožjem ter praktičnega streljanja na strelišču Požun v Dobrovi na Bohorju. Tečaj je vodil Marjan Brinovec, nekdanji predsednik Društva za praktično streljanje Senovo ter inštruktor in sodnik v IPSC (International Practical Shooting Confederation) ter IDPA (International Defensive Pistol Association). Preizkusili smo se v streljanju z različnimi pištolami in puškami: Browning 22LR (ameriška polavtomatska pištola), HS2000 (hrvaška polavtomatska pištola), Walter P38 (službena polavtomatska pištola Wehrmachta med drugo svetovno vojno), Kalašnik 7.62x39 (polavtomatska puška) in malokalibrsko polavtomatsko puško z daljnogledom.

Tečaj smo zaključili s sejo pokrajinskega odbora VSO Posavje, na kateri smo pregledali delo v preteklem obdobju ter določili smernice za sodelovanje in povezovanje med posavskimi občinskimi odbori ter odbori drugih pokrajin v prihodnje.

Poudarek delovanja odborov bo na širjenju domoljubja in negovanju vrednot slovenske osamosvojitve, vrednot, ki so pred četrt stoletja slovenski narod združile in poenotile v odločnosti, da prekinemo s skoraj polstoletnim totalitarnim komunističnim režimom, v katerega smo bili pahnjeni po 2. svetovni vojni. V našem delovanju si bomo prizadevali za demokracijo, spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, medsebojno spoštovanje, svobodo, solidarnost, skrb za slovensko kulturo in jezik, kar so vrednote, ki so jih v vojni za samostojno in demokratično Slovenijo pogumno udejanili slovenski teritorialci in policisti ob pomoči slovenskega prebivalstva. S svojim delovanjem so se zapisali v zlato knjigo nastanka slovenske države in postavili vrednostno središče slovenskega naroda, ki ga moramo ohranjati in negovati tudi v prihodnje.

Združenje VSO Posavje

Odkritje spominske plošče VSO v Zgornji Kostrivnici

vso.si 2016 09 17 odkritje obelezja lesjak kostrivnica 0230. september 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

V soboto, 17. septembra 2016, je bila na domačiji Franca Lesjaka v Zgornji Kostrivnici pri Rogaški Slatini odkrita spominska plošča v spomin na hrabro dejanje v času osamosvojitve Slovenije. Med slovensko osamosvojitveno vojno je bilo namreč v tej hiši hranjeno orožje Teritorialne obrambe enote mejnega prehoda Dobovec. Orožje različnih vrst in strelivo je bilo na mejnem prehodu Dobovec namenjeno obrambi. Zaradi nevarnosti, da bi prehod in orožje zajela jugoslovanska vojska JLA, je danes, žal pokojni, Miran Lesjak v spremstvu pripeljal dva kombija orožja in streliva na svoj dom, kjer so ga za krajši čas skrili, za tem pa vrnili nazaj v enoto. Oče Franc Lesjak, ki ima status veterana vojne za Slovenije je sodeloval tudi pri varovanju pomembnih infrastruktur, kot je vodno zajetje na Boču.

Zbrane sta nagovorila predsednik Območnega odbora VSO Kozjansko-Obsotelje Leopold Šturbej in predsednik Združenja VSO Aleš Hojs. Spominsko ploščo sta odkrila predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in predsednik Združenja VSO Zahodna Štajerska Stane Zorko.

Združenje VSO Zahodna Štajerska

Ogled Rupnikove linije v Poljanski dolini

vso.si 2016 09 20 ogled rupnikove linije poljanska dolina 0122. september 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Člani Združenja VSO Posavje iz Brežic, Krškega, Sevnice in Radeč ter člani Združenja VSO Zasavje so v torek, 20. septembra 2016, obiskali Poljansko dolino. V Gorenji vasi jih je najprej sprejel župan občine Gorenja vas Milan Čadež, ki je ob tej priložnosti prevzel tudi vlogo vodiča in jih popeljal po Rupnikovi liniji. Le ta predstavlja sistem nadzemnih in podzemnih utrdb, ki ga je med letom 1938 in 1941 vzdolž Rapalske meje gradila Kraljevina Jugoslavija kot obrambo pred morebitnim italijanskim napadom. Linija utrdb je dobila ime po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku, ki je bil dolgo na čelu štaba za utrdbe.

Natančneje so si ogledali podzemno slemensko utrdbo Goli Vrh, ki sodi med največje podzemne utrdbe obrambnega sistema Rupnikove linije, zato ima izjemen zgodovinski pomen. Leta 2010 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Življenje in vlogo Leona Rupnika je na zanimiv način predstavil amaterski raziskovalec slovenske preteklosti Janez Pintar iz Škofje Loke.

Udeleženci so obiskali sirarno kmetije Pustotnik v Gorenji vasi, kjer so degustirali mlečne izdelke iz kravjega in kozjega mleka. Prijeten dan so zaokrožili v gostišču »Pri jagru« v Gorenji vasi.

Združenje VSO Posavje

Strelsko tekmovanje VSO na Bloški Polici

vso.si 2016 09 17 strelsko tekmovanje bloska polica 0118. september 2016 - SPOROČILO ZA JAVNOST

Strelska sekcija Združenja VSO je v okviru civilno-vojaškega sodelovanja s Slovensko vojsko, v soboto, 17. septembra, izvedla strelsko tekmovanje na strelišču Bloška Polica. Vzporedno s tekmovanjem so imeli udeleženci tudi možnost treninga z lastnim orožjem.

Tekmovanje je tekmovalcem predstavljalo še poseben izziv, kajti z namenom izenačenja pogojev tekmovanja in prepričanja, da je “pravi” strelec pripravljen in uspešen tudi z orožjem, ki ga ima prvič v rokah, smo izvedli tekmovanje s polavtomatskimi puškami (PAP) Slovenske vojske, ki so jih udeleženci prejeli v roke šele na strelski liniji. Kljub temu so tekmovalci dosegli zavidljive rezultate, kar dokazuje, da so številni usposobljeni uspešno nastopiti tudi v oteženih razmerah.

Streljalo se je na 100 m in sicer 2 x 5 poskusnih strelov in 15 strelov v konkurenci, tekmovalci pa so bili razdeljeni v dve skupini. Rezultati strelskega tekmovanja so naslednji:

 

 

SKUPINA I.

     

SKUPINA II.

 

1

Matej Osterman

124

 

1

Fausto Furlanič

108

2

Andrej Feguš

120

 

2

Božo Predalič

99

3

Primož Bodlaj

119

 

3

Andrej Selan

96

4

Jurij Miklavec

112

 

4

Oliviero Furlanič

85

5

Martin Njavro

112

 

5

Rok Furlanič

66

6

Miran Klemenc

105

 

6

Andrej Podbregar

64

7

Leon Lautar

103

 

7

Leon Furlanič

51

8

Jernej Pečnik

80

 

8

Leon Merjasec

23

       

9

Marko Kmetič

13

       

10

Robert Sodja

11

       

11

Drago Zadergal

4

       

12

Slavko Kmetič

4

               

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Obvestila članom

Kontakt

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

Zaloška cesta 65, 1000 Ljubljana

tel.: 08 382 35 30

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontakt za medije:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Z uporabo naših spletnih storitev soglašate z uporabo piškotkov. Želim izvedeti več >>